Opłaty za wpis w KRS. Będzie zwolnienie dla rozpoczynających działalność?

Zwolnienia od kosztów sądowych muszą znajdować szczególne uzasadnienie aksjologiczne, a jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wymagają wszechstronnej analizy skutków (w tym fiskalnych i gospodarczych), jakie mogą nastąpić w rezultacie zmian w określonej regulacji. Sam zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki bądź innego podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS nie stanowi wystarczającego argumentu, który przemawiałby za zwolnieniem podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do prowadzonego przez sądy rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego od wniesienia opłaty tytułem tego wpisu - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Interpelacja nr 28452 do ministra przedsiębiorczości i technologii, ministra sprawiedliwości w sprawie zwolnienia przedsiębiorców rozpoczynających działalność z opłat za wpis do KRS

Pani Minister!

Mali i średni przedsiębiorcy, których w Polsce mamy ponad 3 miliony (i około 4 mln firm) narażeni są na trudności w prowadzeniu firm, spowodowane nie tylko problemami związanymi ze zdobyciem środków na działalność, ale też nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, skomplikowanymi przepisami prawnymi, brakiem dochodu w czasie choroby i okresami ze zbyt małą ilością pieniędzy na życie. Rozpoczęcie działalności to bardzo często decyzja wiążąca się z ogromnym ryzykiem i przeznaczeniem na ten cel oszczędności życia a bardzo często zaciągnięciem kredytów. Jednym z kosztów, który byłby symbolicznym gestem, ukłonem w stronę osób podejmujących działalność byłoby zwolnienie z drobnych opłat. Na przykład rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym każdorazowo wiąże się z opłatami za wpisy w KRS od 150 do 500 zł i opłatami za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy państwo polskie nie stać na taki gest jak zwolnienie z opłat za wpisy do KRS?
  2. Czy nie można skorzystać wzorem tego, że zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy są zwolnieni z opłat i przenieść ten przepis na zniesienie opłat za wpisy do KRS?
  3. Ilu trzeba, przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność, dokonać wpłat tytułem rozpoczęcia działalności?

Poseł Paweł Pudłowski

20 grudnia 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 28452 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców rozpoczynających działalność z opłat za wpis do KRS

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 28452 posła Pawła Pudłowskiego, dotyczącą ustawowego zwolnienia przedsiębiorców od opłat sądowych w sprawach o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko:

Postępowanie rejestrowe zostało uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego jako jeden z rodzajów postępowania nieprocesowego.

Stosownie do art. 6948 § 1 kpc koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.) koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki, a do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednocześnie, stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. d tej ustawy, opłacie podlega wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianę i wykreślenie tego wpisu. Szczegółowe wysokości opłat w sprawach z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego określają przepisy rozdziału 5 działu 4 tytułu II ustawy (art. 52 i n.), a szczegółowe zasady zwolnień przedmiotowych i podmiotowych od kosztów ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »