Ograniczenie czasu kontroli przedsiębiorców do 6 dni - MF odpowiada

W pakiecie zobowiązań zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska znalazła się kwestia "ograniczenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku". Czas kontroli przedsiębiorców przez urzędy skarbowe może być zróżnicowany i nie ma ściśle określonych ram czasowych. Kontrole mogą być przedłużane, co może prowadzić do niepewności i niepotrzebnych kosztów. Obecnie nie istnieją ściśle określone ramy czasowe dla kontroli przedsiębiorców, co oznacza, że takie ograniczenie wymagałoby zmian w obowiązującym prawie podatkowym oraz procedurach kontroli.

 

Interpelacja nr 2246 do ministra finansów w sprawie ograniczenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze,

w pakiecie zobowiązań zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska znalazła się kwestia "ograniczenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku".

Czas kontroli przedsiębiorców przez urzędy skarbowe może być zróżnicowany i nie ma ściśle określonych ram czasowych. Kontrole mogą być przedłużane, co może prowadzić do niepewności i niepotrzebnych kosztów. Obecnie nie istnieją ściśle określone ramy czasowe dla kontroli przedsiębiorców, co oznacza, że takie ograniczenie wymagałoby zmian w obowiązującym prawie podatkowym oraz procedurach kontroli. Ponadto, wprowadzenie takiego ograniczenia mogłoby wymagać dostosowania procedur administracyjnych oraz szkoleń dla pracowników urzędów skarbowych. Ostatecznie, ograniczenie czasu kontroli może przyczynić się do zmniejszenia biurokracji oraz zwiększenia przejrzystości i efektywności działań kontrolnych, jednak zmiany wymagają gruntownych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W związku powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

 1. Jakie konkretne działania zostaną podjęte w celu ograniczenia czasu kontroli dla mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku, i jakie są przewidywane terminy realizacji tych działań?
 2. Czy przewiduje się zmiany w obecnych procedurach kontroli podatkowych w celu skrócenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców i zapobieżenia nadużyciom?
 3. Jakie są planowane środki zaradcze w przypadku przekroczenia limitu 6 dni kontroli w skali roku, i czy przewiduje się dodatkowe sankcje dla organów skarbowych w przypadku ich nieprzestrzegania?
 4. Czy obecna koalicja rządząca przewiduje monitorowanie skutków ograniczenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców i ocenę wpływu tych zmian na ich działalność gospodarczą?
 5. Jakie są oczekiwane korzyści dla mikroprzedsiębiorców z ograniczenia czasu kontroli do 6 dni w skali roku, i w jaki sposób będą one mierzone i oceniane?

Poseł Daniel Milewski

21 marca 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 2246 w sprawie ograniczenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 2246 złożoną przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Daniela Milewskiego w sprawie ograniczenia czasu kontroli mikroprzedsiębiorców, przekazuję na ręce Pana Marszałka poniższe wyjaśnienia.

Przede wszystkim chciałbym wskazać, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego i są tymi przepisami związane. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych, organy są zobligowane do podjęcia określonego rodzaju działań, a swoboda decyzyjna w tym zakresie jest mocno ograniczona. Jednocześnie obowiązujące przepisy prawa zawierają regulacje dające gwarancje stronie postępowania do aktywnego uczestniczenia w postępowaniach oraz przedstawiania i uzasadniania swoich działań.

W tym miejscu chciałbym wskazać, że również działania weryfikacyjne i kontrolne podejmowane przez organy podatkowe wobec podatników, w tym należących do sektora Małych Przedsiębiorców, prowadzone są w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zbiór zasad dotyczących reguł postępowania w tych sprawach zawarty został w ustawie Ordynacja podatkowa1.

Wśród ogólnych zasad postępowania, jako gwarantujące stronie jej prawa, wymienić należy m.in. :

 • zasadę praworządności, która oznacza, że wszelkie działania organów podatkowych muszą mieć umocowanie w przepisach prawa;
 • zasadę zaufania do organów podatkowych, która obliguje organy do prowadzenia postępowania w sposób bezstronny, staranny i z poszanowaniem przepisów prawa;
 • zasadę prawdy obiektywnej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »