Odsetki od kredytu inwestycyjnego a koszty podatkowe

Przepisy wzakresie podatku dochodowego odosób prawnych przewidują odrębne zasady rozliczania kosztów odsetek odkredytów przeznaczonych nasfinansowanie inwestycji, polegającej np.nawytworzeniu bądź nabyciu środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej. Odsetki odkredytów inwestycyjnych, naliczone dodnia przekazania danego składnika majątku doużywania, powiększają jego wartość początkową. Powyższe decyduje o tym, że rozliczane są one wkosztach uzyskania przychodów podatnika wsposób pośredni, poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast odsetki naliczone podniu oddania doużytkowania danego składnika majątku mogą zostać zaliczone dokosztów podatkowych wsposób bezpośredni, jednakże pod warunkiem dokonania ich zapłaty.

Możliwość kwalifikacji do kosztów podatkowych poniesionych z tego tytułu wydatków wymaga dowiedzenia celowości oraz racjonalności działań podatnika i związku z możliwością osiągnięcia przez niego przychodów. Jednocześnie wydatek ten nie może być wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: ustawa o CIT).

Co do zasady podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów odsetki od zaciągniętych pożyczek dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Jak wynika bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań (w tym również od pożyczek i kredytów) nie są uznawane za koszty podatkowe.

W przypadku gdy środki uzyskane z kredytu bankowego służą finansowaniu inwestycji, o sposobie rozliczania powstałych z tego tytułu odsetek decydują natomiast regulacje art. 16g ustawy o CIT, w części dotyczącej określenia wartości początkowej składnika majątku podatnika. W świetle przywołanego przepisu prowizje oraz odsetki naliczone do dnia oddania danego składnika do używania powinny się składać na jego wartość początkową.

W celu określenia sposobu rozliczenia odsetek konieczne jest ustalenie rzeczywistego sposobu wykorzystania środków pochodzących z kredytu bądź pożyczki. Warto zwrócić uwagę, że jak wynika art. 16 ust. 1 pkt 12 u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »