Odprawa pieniężna dla członków zarządu spółki bez składek ZUS

Odprawa pieniężna dla członków zarządu z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym nie powstanie obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia od wypłaconej członkom zarządu odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zawarła z członkami zarządu swej spółki umowy menedżerskie (umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w zarządzie spółki). W myśl jednego z zapisów tych umów, w razie rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka zarządu spółki podstawowych obowiązków wynikających z umowy, zarządzającemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, czyli wynagrodzenia miesięcznego podstawowego (część stała wynagrodzenia określana kwotowo - w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórym spółkami, której to ustawie podlega wynagrodzenie członków zarządu spółki), pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu na podstawie umowy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka będzie dokonywała wypłaty odpraw po ustaniu pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie opisanych umów o świadczenie usług zarządzania. Wypłacona odprawa będzie przychodem w rozumieniu art. 3 ust. 2b pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganym przez zarządzającego z tytułu działalności wykonywanej osobiście, i jako taka, na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku spółka zapytała, czy w zw. z wypłatą odprawy pieniężnej dla byłych członków zarządu, podlega ona obowiązkowi uiszczenia daniny publicznej w postaci składek na ubezpieczenia społeczne oraz jakie są zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz jakie są podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jej zdaniem, wypłata odprawy ściśle wiąże się z rozwiązaniem umowy, zatem wartość odprawy będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaś na mocy art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wartość odprawy nie będzie stanowić również podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepis...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »