Odliczenie VAT z faktury za opłatę wstępną przy braku złożenia VAT-26

Pytanie: Umowę leasingową Wnioskodawca podpisał 29 października 2018. 30 października Wnioskodawca przelał na konto leasingodawcy środki pieniężne na poczet czynszu inicjalnego (wpłata wstępna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak również jego rejestracja nastąpiły 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszczał, że zgłoszenia do urzędu skarbowego musi dokonać przed datą faktycznego odbioru pojazdu. Czy w związku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca może odliczyć 100% VAT wynikającego z faktury za opłatę wstępną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2018 r. (data wpływu 20 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości 100% odliczenia podatku wynikającego z faktury za opłatę wstępną w przypadku braku złożenia VAT-26 w ustawowym terminie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości 100% odliczenia podatku wynikającego z faktury za opłatę wstępną w przypadku braku złożenia VAT-26 w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od dnia 20 września 2006 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu usług transportu krajowego jak również międzynarodowego towarów. W październiku Wnioskodawca postanowił wziąć w leasing samochód osobowy, który będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca posiada w ewidencji środków trwałych 5 ciągników siodłowych wraz z naczepami i zatrudnia pracowników na stanowisku kierowcy, którzy wykonują zlecenia transportu towarów. W ewidencji środków trwałych Zainteresowany posiada również samochód osobowy, który jest wykorzystywany do działalności mieszanej z możliwością 50% odliczenia podatku od towarów i usług. Ze względu na charakterystykę pracy w ciągu miesiąca Wnioskodawca przejeżdża samochodem osobowym w celach czysto służbowych kilka tysięcy kilometrów (osobiście dowozi często brakujące dokumenty kierowcom, jeździ po odbiór kierowców w przypadku awarii samochodu, jeździ na miejsca rozładunków w przypadku sytuacji problemowych itp.) dlatego też zdecydował się podpisać umowę leasingową na zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do podróży związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umowę leasingową Wnioskodawca podpisał dnia 29 października 2018. Dnia 30 października 2018 roku Wnioskodawca przelał na konto leasingodawcy środki pieniężne na poczet czynszu inicjalnego (wpłata wstępna) co zostało potwierdzone otrzymaną fakturą wystawioną dnia 31 października 2018 roku. Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak również jego rejestracja nastąpiły dnia 6 listopada 2018. Wnioskodawca miał świadomość faktu, iż w terminie 7 dni od fizycznego odbioru samochodu musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-26, aby móc odliczyć 100% podatku VAT od faktury za opłatę wstępną, która opiewa na 30% wartości samochodu czyli 63 928,06 zł netto. W momencie dostarczenia dokumentów, do biura rachunkowego okazało się, że termin 7 dni liczony jest od pierwszej operacji powiązanej z leasingiem tj. od momentu podpisania umowy czyli od dnia 29 października 2018 roku. Ostateczny termin złożenia deklaracji VAT-26 przypadał na dzień 5 listopada 2018 roku, natomiast Wnioskodawca złożył dokumenty do urzędu skarbowego wraz z pismem wyjaśniającym dnia 8 listopada 2018, jednakże nie przypuszczał, że zgłoszenia do urzędu skarbowego musi dokonać przed datą faktycznego odbioru pojazdu, które nastąpiło 6 listopada 2018.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją i brakiem poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca może odliczyć 100% podatku od towarów i usług wynikającego z faktury za opłatę wstępną?

Zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku odbioru samochodu w dniu 6 listopada 2018 roku termin 7 dni w przeciągu których jest obowiązek powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o chęci odliczenia 100% podatku od towarów i usług od zakupu samochodu osobowego powinien być liczony od daty odbioru pojazdu. Data poinformowania naczelnika urzędu skarbowego upłynęła dnia 5 listopada 2018, czyli w dniu kiedy fizycznie Wnioskodawca nie był w posiadaniu auta. Zainteresowany uważa, że dokumenty dotyczące chęci odliczania 100% podatku VAT podatnik powinien mieć możliwość złożenia dopiero w momencie kiedy faktycznie zapozna się ze stanem samochodu, czyli w momencie kiedy fizycznie nastąpi jego odbiór.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Przez pojazdy sam...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »