Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków

Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości przeznaczonej do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską, gdy przedmiotowa faktura jest wystawiona na imię obojga małżonków, w tym na jednego z nich będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabywającego powołaną nieruchomość do celów swojej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan na własny rachunek działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem prowadzonej działalności jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Nie wynajmuje Pan lokali mieszkalnych, ale wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane - wynajem lokali użytkowych opodatkowany 23% stawką podatku. Pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólnoty majątkowej z żoną, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, nabył Pan wraz z żoną nieruchomość gruntową. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta na potrzeby prowadzonej przez jednego z małżonków działalności gospodarczej (Pana) i będzie w całości wykorzystywana do celów działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w wyniku budowy na przedmiotowym gruncie budynku, a następnie jego sprzedaży lub wynajęcia na cele opodatkowane (wynajem lub sprzedaż wybudowanego budynku będą opodatkowane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana). Żona wyraża zgodę na przedstawione przeznaczenie nabytej nieruchomości stanowiącej część majątku wspólnego.

Z uwagi na pozostawanie nabywców we wspólności małżeńskiej majątkowej, powołany akt notarialny sporządzony został na imię obojga małżonków. W akcie tym zawarte jest oświadczenie, ze prawo własności nieruchomości za podaną cenę kupują małżonkowie ze środków pochodzących z majątku wspólnego.

Nabyta nieruchomość została ujęta w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, chociaż jako nieruchomość gruntowa nie podlega amortyzacji. Transakcja zakupu została potwierdzona fakturą VAT wystawioną na imiona i nazwiska obojga małżonków i ich adresy zamieszkania i zawierała podatek należny w wysokości 23%. Dodatkowo w powołanej fakturze został wymieniony Pana NIP, którym posługuje się w prowadzonej działalności gospodarczej. Małżonkowie mają wspólny adres zamieszkania i ten adres został wskazany w fakturze dotyczącej nabycia przedmiotowej nieruchomości. Na zakupionym gruncie nie rozpoczęto jeszcze inwestycji ale jej przeznaczenie nie zmienia się i jest nadal zgodne z intencjami Pana istniejącymi w dniu nabycia gruntu i rozstrzygającymi o podjęciu decyzji o jego nabyciu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje Panu prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości przeznaczonej do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską, gdy przedmiotowa faktura jest wystawiona na imię obojga małżonków, w tym na jednego z nich będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabywającego powołaną nieruchomość do celów swojej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej nieruchomości, z zamiarem wykorzystywania jej w całości na cele opodatkowanej działalności gospodarczej jednego z małżonków i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, udokumentowany aktem notarialnym wystawionym na imię obojga małżonków oraz fakturą wystawioną na obojga małżonków, pozwala na odliczenie 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT przez prowadzącego działalność gospodarczą małżonka będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest związek nabycia towaru ze sprzedażą opodatkowaną, a taka przesłanka występuje w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż nabytą nieruchomość przeznacza Pan na cele inwestycji budowlanej, która będzie przedmiotem dalszej dostawy lub wynajmowania na cele opodatkowane.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »