Odliczenie VAT z faktury od firmy małżonka

Pytanie: Na podstawie faktury wystawionej przez męża Wnioskodawczyni (żona) nabyła od niego autobus, który będzie wykorzystywany w jej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług transportu lądowego pasażerskiego. Należność za wystawioną fakturę zostanie zapłacona przelewem na rachunek firmowy męża Wnioskodawczyni. Czy faktura dokumentująca zakup autobusu przez Wnioskodawczynię od swojego męża uprawnia ją do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w wystawionej przez męża fakturze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 22 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 13 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup autobusu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup autobusu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 października 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.657.2018.1.RSZ.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT i polskim rezydentem podatkowym oraz prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie transportu lądowego pasażerskiego, sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 49.31.2. Wnioskodawczyni posiada wraz z mężem wspólność majątkową. Mąż Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportu lądowego pasażerskiego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 49.31.2. Na podstawie faktury wystawionej przez męża Wnioskodawczyni (żona) nabyła od niego autobus, który będzie wykorzystywany w jej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług transportu lądowego pasażerskiego. Należność za wystawioną fakturę zostanie zapłacona przelewem na rachunek firmowy męża Wnioskodawczyni.

W związku z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku z 10 sierpnia 2018 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że:

  1. Pojazd będący przedmiotem zapytania nie jest pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
  2. Zapytanie dotyczy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług
  3. Wpłata dokonana w kwocie 40 zł w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez P. dotyczy wniosku złożonego przez Wnioskodawczynię - panią A..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy faktura dokumentująca zakup autobusu przez Wnioskodawczynię od swojego męża, uprawnia ją do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w wystawionej przez męża fakturze?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 Ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosowanie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni jest zdania, że w świetle obowiązujących przepisów będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu autobusu w wartości wykazanej na fakturze, ponieważ spełniono przesłanki wynikające z przepisów ustawy o VAT umożliwiające odliczenie podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »