Odliczenie VAT od samochodów 2014: Powrót z podróży służbowej do miejsca zamieszkania pracownika

Pytanie podatnika: Czy przejazd samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracowników udających się i powracających z delegacji, gdzie ich miejsce zamieszkania znajdują się w odległość kilku kilometrów od drogi głównej prowadzącej do miejscowości wskazanej w poleceniu służbowym, może być uznane zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przejazdu samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracowników udających się i powracających z delegacji za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przejazdu samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracowników udających się i powracających z delegacji za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 kwietnia 2014 roku mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uregulowano przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczące zasad odliczania i rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Wnioskodawca posiada w ewidencji środków trwałych trzy samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony:

 • które zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej,
 • dla których zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzona jest szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu,
 • dla których zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 10 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług złożono do Urzędu Skarbowego informację VAT-26 o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
 • używanie których uregulowano w obowiązującym w Spółce Regulaminie używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Pracownicy Spółki wyjeżdżając w podróż służbową (delegacja) poza miejscowość, w której znajduje się ich miejsce pracy będą korzystać z ww. samochodów osobowych.

Zgodnie z wprowadzonym Regulaminem używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, pracownicy wyjeżdżający w delegację będą zobowiązani do złożenia zamówienia na przydział samochodu osobowego zawierającego datę i godzinę wyjazdu oraz przyjazdu, cel wyjazdu oraz opis trasy. Przydziału samochodu dokonuje Kierownik Wydziału Transportu. Powierzenie i zwrot samochodu służbowego następuje na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Pracownicy wykorzystujący samochód osobowy w delegacji zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W przypadku kiedy trasa podróży służbowej zgodnej z poleceniem wyjazdu służbowego będzie przebiegać przez miejscowości zamieszkania pracowników udających się w delegację, pracownik któremu przydzielono samochód służbowy, po zakończeniu pracy w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy będzie zabierał samochód do miejsca swojego zamieszkania. Miejsca zamieszkania pracowników udających się w delegację mogą znajdować się w odległości kilku kilometrów od drogi głównej prowadzącej do miejscowości wskazanej w poleceniu służbowym. Następnego dnia rano pracownik z miejsca swojego zamieszkania udaje się do miejsca zamieszkania drugiego pracownika jadącego w tą samą delegację, i razem kontynuują podróż służbową do miejscowości wskazanej w poleceniu wyjazdu służbowego.

W drodze powrotnej pracownik kierujący pojazdem odwozi pracownika, z którym był w delegacji do jego miejsca zamieszkania, a następnie udaje się do swojego miejsca zamieszkania. Następnego dnia rano odprowadza samochód do Spółki, zwraca go na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego przekazując jednocześnie ewidencję przebiegu pojazdu, dokumenty i kluczyki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przejazd samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracowników udających się i powracających z delegacji, gdzie ich miejsce zamieszkania znajdują się w odległość kilku kilometrów od drogi głównej prowadzącej do miejscowości wskazanej w poleceniu służbowym, może być uznane zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Aby wyjazd pracowników uznać za podróż służbową muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

 1. musi się odbyć poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy
 2. odbywa się na polecenie pracodawcy na podstawie polecenia wyjazdu służbowego
 3. odbywa się w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania służbowego mającego związek z działalnością prowadzoną przez pracodawcę.

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej (delegacji) określa pracodawca. Paragraf 6 Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (DU z 2013 r. poz. 167) umożliwia rozliczenie kosztów podróży służbowej od punktu zamieszkania lub miejscowości pracy. Decyduje o tym pracodawca.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie minimalizowała koszty w tym również koszt czasu pracy pracowników - miejsca zamieszkania pracowników znajdują się w pobliżu trasy przejazdu wskazanej w poleceniu wyjazdu służbowego w odległości kilku kilometrów. W przypadku gdyby pracownicy musieli w dniu delegacji przyjechać do Spółki po samochód, a następnie wrócić nim do Spółki w dniu jej zakończenia, pracodawca poniósłby dodatkowe koszty związane z dojazdem pracowników z miejsca zamieszkania do Spółki w dniu wyjazdu, oraz w dniu przyjazdu z delegacji.

Zdaniem...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »