Obowiązki w VAT wynikające z rozwiązania umowy najmu lokalu

Stosunek najmu ulega rozwiązaniu w przypadku: upływu czasu na jaki umowa została zawarta (jeżeli zawarta została na czas oznaczony), upływu okresu wypowiedzenia (jeżeli została zawarta na czas nieoznaczony), oświadczenia jednej za stron złożonego drugiej stronie (bez względu na czas trwania umowy), na mocy porozumienia stron (bez względu na czas trwania umowy). Rozwiązanie umowy najmu wiązać się może tak dla najemcy jak i wynajmującego z obowiązkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opłatach wynikających z rozwiązania takiej umowy.

Ulepszenia i zwrot nakładów

Zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca ma obowiązek zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za zużycie rzeczy stanowiące następstwo prawidłowego używania. Z kolei wynajmujący ma na mocy art. 676 K.C. – pod warunkiem braku odmiennych postanowień umowy - prawo albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie tej kwestii w umowie najmu, w przeciwnym razie głos decydujący ma wynajmujący. Ponadto strony winny ustalić wartość poczynionych nakładów i zasady zwrotu ewentualnej należności w przypadku ich zatrzymania przez wynajmującego. Rozliczeniu w tym trybie podlegać będą wyłącznie nakłady ulepszające, tylko takie prowadzą bowiem do wzrostu wartości rzeczy wynajętej. Skutkiem ulepszeń jest wartość dodana do przedmiotu najmu a ponieważ jest ona przekazywana jednemu podmiotowi przez inny za odpłatnością działanie takie jest przedmiotem opodatkowania VAT. Skoro podlega temu podatkowi to jako dostawa towaru czy świadczenie usługi.

Zarówno organy podatkowe np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 6 października 2011 r., sygn. ILPP1/443-937/11-4/NS, jak i sądownictwo administracyjne, np. WSA w Gdańsku w wyroku z 22 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 1147/10, uznają, iż rozliczenie nakładów powinno być na gruncie VAT uznane za świadczenie usługi. Sąd wskazał, iż jest to inwestycja w obcym środku trwałym stanowiąca sumę wydatków poniesionych w stosunku do środka trwałego nie będącego własnością najemcy.

Kiedy kaucja podlega VAT?

Kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń wynajmującego z tytułu niezapłaconego czynszu czy jakichkolwiek szkód mu wyrządzonych. Brak jednak w tym zakresie unormowań w Kodeksie cywilnym jak również w regulacjach w zakresie VAT daje stronom umowy najmu znaczną swobodę w zakresie postanowień dotyczących kaucji. Jest ona sumą pieniężną –...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »