Obowiązki płatnika przy napiwkach - fiskus musiał zmienić zdanie

Przekazane przez zleceniodawcę kwoty napiwków poszczególnym dostawcom stanowią dla nich przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT i podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tej ustawie, a w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy podatnik (dostawca) powinien je wykazać w pozycji inne źródła i we własnym zakresie naliczyć i odprowadzić należny podatek dochodowy.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gastronomiczną polegającą na prowadzeniu restauracji i innych placówek gastronomicznych. Poza usługami gastronomicznymi polegającymi na przygotowywaniu posiłków i ich sprzedaży na miejscu w lokalu z konsumpcją, ma zamiar świadczyć również usługę dostawy gotowych porcji posiłków do miejsca wskazanego przez klienta, poza lokalem.

W celu zapewnienia regularnej i szybkiej dostawy przedsiębiorca zatrudniać będzie dostawców na umowie zlecenia, którzy będą mieli za zadanie dowozić posiłki przygotowane przez restauracje do miejsca wskazanego przez klienta (dalej: dostawcy).

Klient będzie mógł zamówić posiłek z dostawą przez aplikację mobilną lub stronę internetową. Zamówienia będą realizowane i opłacane online przed dokonaniem dostawy. Usługi oferowane klientom rozliczane będą w oparciu o ogólnodostępny cennik (menu), który zawierać będzie ceny posiłków oraz ewentualną cenę dostawy (w określonych przypadkach może być ona darmowa).

Aplikacja oraz strona internetowa umożliwiać będą - na etapie składania zamówienia - przyznanie dostawcy dobrowolnego napiwku przez klienta w wysokości 0% (domyślnie zaznaczona opcja, a więc nieprzyznanie żadnego napiwku), 10%, 20% lub innej od kwoty zamówienia. Klient chcąc przyznać napiwek będzie musiał świadomie zaznaczyć odpowiednią wysokość napiwku inną niż 0%.

W przypadku klientów kwoty te będą miały charakter dobrowolny, a ich przyznanie zależeć będzie tylko i wyłącznie od uznania klienta, jego oceny i dobrej woli. Napiwek nie będzie wliczony w cenę i zostanie wliczony do rachunku dopiero po jego przyznaniu przez klienta. Zwyczajowo jest to 10% od kwoty świadczenia, natomiast to klient ostatecznie zadecyduje, czy zamierza przyznać dobrowolny napiwek i w jakiej wysokości. Klient może zatem przyznać dobrowolny napiwek w wysokości:

  1. zwyczajowo przyjętej 10%;
  2. wyższej niż zwyczajowo przyjęte 10%;
  3. niższej niż zwyczajowo przyjęte 10%;
  4. w ogóle nie przyznawać napiwku.

Przedsiębiorca nie będzie wykazywać przyznanego napiwku na paragonie dla klienta, ale dla celów ewidencyjnych będzie on wykazany w systemie sprzedażowym będącym wewnętrznym oprogramowaniem przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie będzie pobierać na swoją rzecz żadnej kwoty z przyznanego przez klienta napiwku.

Stosowane przez przedsiębiorcę systemy sprzedażowe będą pozwalały określać i jednoznacznie przypisywać kwoty przydzielonych napiwków do poszczególnego zamówienia i co za tym idzie do konkretnego dostawcy. Dlatego możliwe będzie generowanie okresowych raportów, na podstawie których przedsiębiorca rozliczać się będzie z dostawcami z napiwków. Nie rzadziej niż raz na miesiąc przekazywać będzie dostawcy kwotę będącą sumą wszystkich napiwków przyznanych przez klientów do zamówień przez niego dostarczonych.

W związku z powyższym, przedsiębiorca zapytał, czy przekazanie dobrowolnie i uznaniowo przyznanego dostawcy przez klienta napiwku powoduje powstanie obowiązku po jego stronie obliczenia, pobrania odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty tego napiwku.

Zdaniem przedsiębiorcy, przekazanie przez niego dobrowolnie i uznaniowo przyznanego dostawcy przez klienta napiwku nie powoduje powstania obowiązku (o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) po jego stronie obliczenia, pobrania i odprowadzenia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »