Obowiązek wystawienia faktury w KSeF przy przemieszczeniu własnych towarów w UE

Jeżeli firma posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy własnych towarów i zobowiązana będzie do wystawienia faktury to będzie miała obowiązek od 1 lipca 2024 r. dokumentować WTD w ramach wewnątrzzakładowego przemieszczenia własnych towarów fakturą ustrukturyzowaną wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że jest spółką prawa niemieckiego należącą do grupy kapitałowej. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Niemczech. Jest również zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, zarówno na potrzeby transakcji krajowych jak i na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Siedziba działalności gospodarczej mieści się w Republice Federalnej Niemiec. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej utrzymuje relacje biznesowe z polską spółką kapitałową, w której posiada 100% udziałów - pomiędzy niemiecką spółką a polską spółką została zawarta umowa o świadczenie usług. W związku z jej wykonywaniem spółka posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy o VAT.

W ramach umowy zawartej z polską spółką spółka zleca jej wykonanie usług. Schemat postępowania wygląda następująco: spółka przemieszcza towary do magazynu polskiej spółki (w drodze WNT lub wewnątrzzakładowego przemieszczenia towarów) w celu wykonania na nich usług przez polską spółkę. Po wykonaniu na nich usług, towar lub gotowy wyrób zostaje powrotnie wywieziony z terytorium Polski. Spółka może albo przemieścić produkty z magazynu polskiej spółki do magazynu w Niemczech (tj. do własnego magazynu lub zewnętrznych magazynów u klientów lub dostawców) lub do innego kraju Unii Europejskiej albo może sprzedać je bezpośrednio z terytorium Polski na rzecz nabywców z Polski, Unii Europejskiej lub krajów trzecich.

Wśród występujących w spółce transakcji wewnątrzwspólnotowych dochodzi m.in. do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do własnych magazynów w Niemczech zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT (WZPT). WZPT jest rozpoznawane 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy. Spółka spełnia wymogi wymienione w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT, niezbędne dla zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W celu zapewnienia możliwości zastosowania stawki 0% dla transakcji WZPT na rzecz nabywców z UE, spółka gromadzi dowody, potwierdzające że towary będące przedmiotem WZPT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywców na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Posiadane dokumenty spełniają wymagania przewidziane w art. 42 ust. 3 oraz 42 ust. 11 ustawy o VAT.

W celach dokumentacji WZPT z Polski do Niemiec, spółka dysponuje i będzie w przyszłości dysponować (alternatywnie):

  • dokumentem przewozowym,
  • skanem potwierdzenia przyjęcia towarów przez odbiorcę tj. Gelangensbestatigung,
  • potwierdzeniem przyjęcia towarów przez odbiorcę zawartym w wiadomości mailowej (oświadczenia nabywcy towarów).

Poza ww. dokumentami WZPT spółki nie jest i nie będzie w inny sposób dokumentowane, w tym fakturami wewnętrznymi albo fakturami proforma bądź też innymi dokumentami zawierającymi elementy faktury.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy w stanie prawnym, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r., będzie zobligowana do dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach WZPT fakturą ustrukturyzowaną wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku gdy w dostawach tych będzie uczestniczyło jej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

W odniesieniu do powyższego należy, wskazać, że zasady dotyczące wystawiania faktur zostały zawarte w rozdziale 1 Działu XI ustawy.

I tak, w myśl art. 106a pkt 1a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadk&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »