Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży ciągłej

Zgodnie z przepisem art. 19a ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. poz. 710, z późn.), szczególna zasada powstania obowiązku podatkowego dotyczy usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Usługę taką uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia jej świadczenia. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej świadczenia.

Obowiązek podatkowy w przypadku enumeratywnie wymienionych usług ciągłych powstaje na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • uzdatniania i dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
 • usług związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem takich sieci,
 • usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków,
 • usług związanych ze zbieraniem odpadów,
 • usług związanych z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,
 • usług związanych z obróbką i usuwaniem odpadów,
 • usług związanych unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych,
 • usług związanych z odkażaniem i czyszczeniem,
 • usług związanych z rekultywacją i z zakresu kontroli zanieczyszczeń,
 • usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu,
 • pozostałych usług sanitarnych.

Na podstawie art. 19a ust. 4 omawianej ustawy upływ terminu płatności lub okresu rozliczeniowego uważa się odpowiednio za moment dokonania dostawy towaru z wyjątkiem wydania towaru na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń nią przewidzianych lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostaje przeniesione.

Od początku obowiązywania przepisy art. 19a ust. 3 ustawy o VAT pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, których źródłem stało się brzmienie tej normy. W pierwszym zdaniu tego przepisu ustawodawca wskazał istnienie możliwości ustalenia terminów płatności i rozliczeń w drugim zaś zapis nawiązuje do usług świadczonych w sposób ciągły. Wątpliwości dotyczą zakresu stosowania terminu płatności jako wyznacznika momentu powstania obowiązku pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »