Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie nieruchomości

Pytanie: Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT? Czy za datę dokonania dostawy należy przyjąć datę podpisania aktu notarialnego, czy datę faktycznego przekazania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 3 lipca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18 czerwca 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.323.2018.1.KOM (skutecznie doręczone dnia 22 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką jawną, podatnikiem VAT czynnym i sprzedał nieruchomość, w skład której wchodziły budowle i nieukończony budynek oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu. Pierwszy akt notarialny został podpisany 12 marca 2018 r. i w tym dniu miało nastąpić wydanie nieruchomości. Natomiast 6 kwietnia 2018 r. podpisano drugi akt notarialny zawierający oświadczenia, że w związku z niewydaniem do dnia 6 kwietnia 2018 r. przedmiotowych nieruchomości, ich wydanie ma nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Faktura sprzedaży została wystawiona dnia 13 kwietnia 2018 r. z datą sprzedaży 30 kwietnia 2018 r. Zapłata za nieruchomość nastąpiła w miesiącu maju 2018 r. Nieruchomości wydano zgodnie z terminem określonym w akcie notarialnym z 6 kwietnia 2018 r., czyli w dniu 30 kwietnia 2018 r., co zostało potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży podlegała pod przepisy ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Wobec powyższego niezbędna była zgoda właściwego ministra oraz rezygnacja z pierwokupu skarbu państwa i gminy.

Dlatego też doszło do podpisania trzech odrębnych umów:

  • pierwsza - umowa przedwstępna sprzedaży zawarta pod warunkiem została podpisana w dniu 14 września 2016 r.;
  • druga - warunkowa umowa sprzedaży została podpisana w dniu 17 sierpnia 2017 r.;
  • trzecia - umowa przenosząca wieczyste użytkowanie i własność budynków i budowli podpisana została w dniu 12 marca 2018 r.

Akt notarialny podpisany w dniu 6 kwietnia 2018 r. nie był umową a jedynie zespołem oświadczeń i sprostowań dotyczących umowy z 12 marca 2018 r. wynikających z drobnych pomyłek i nieścisłości tam zawartych, a także ustalał nowy termin wydania przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie aktu notarialnego z 12 marca 2018 r. doszło do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i własności budynków i budowli, jednak właściciel nie mógł w pełni korzystać z przysługujących mu praw ponieważ nieruchomość nie została jemu wydana. Powyższy akt notarialny zawiera jedynie zobowiązanie zbywcy do wydania nieruchomości w dniu 12 marca 2018 r., co nie nastąpiło i nieruchomość była dalej faktycznie wykorzystywana przez dotychczasowego właściciela. Dopiero z dniem wydania, tj. 30 kwietnia 2018 r. uzyskał on pełnię możliwości władania nieruchomością.

Akt notarialny z 12 marca 2018 r. jest aktem ważnym ponieważ akt z 6 kwietnia 2018 r. odnosi się bezpośrednio do niego i go uściśla lub wyjaśnia oraz podaje nowy, ostateczny termin wydania nieruchomości.

Nieruchomość nie została wydana w dniu 12 marca 2018 r. ponieważ przedsiębiorstwo Wnioskodawcy miało podpisane umowy i zobowiązania, których nie mogło zerwać bez szkody dla firmy, a nabywca nie sprzeciwiał się przedłużeniu terminu wydania. W związku z powyższym obie strony zgodziły się na ustalenie daty ostatecznego wydania na 30 kwietnia 2018 r., co zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT? Czy za datę dokonania dostawy należy przyjąć datę podpisania pierwszego aktu notarialnego, czy datę faktycznego przekazania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 w związku z art. 7 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy tych nieruchomości, tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Zazwyczaj będzie miało to miejsce w chwili podpisania aktu notarialnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, dzień podpisania aktu jest więc w tym przypadku jednocześnie datą dokonania dostawy i w związku z tym podatek należny od sprzeda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »