Obowiązek informowania ZUS przez instytucję finansową o emeryturze z zagranicy

W myśl art. 97 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 887, zwanej dalej ustawą emerytalną), osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Zarówno przepisy unijne z zakresu zabezpieczenia społecznego, jak również polskie przepisy z tego zakresu, nie nakładają na instytucje finansowe wypłacające emeryturę z zagranicy osobie pobierającej jednocześnie emeryturę krajową, obowiązku informowania organu rentowego o kwocie wypłaconej tej osobie emerytury (np. w formie wykazu osób pobierających zagraniczną emeryturę). Natomiast ZUS i tak zna kwotę wypłaconej emerytury, ponieważ instytucja finansowa jest płatnikiem składki zdrowotnej, robi zgłoszenie do ZUS na specjalnym formularzu i ZUS zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Zasady ustalania prawa do emerytury pracowników najemnych oraz osób pracujących na własny rachunek, którzy pracowali w kilku państwach członkowskich UE

Zasady ustalania prawa do emerytury pracowników najemnych oraz osób pracujących na własny rachunek, którzy w okresie aktywności zawodowej podlegali ustawodawstwu kilku państw członkowskich regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 200, 7/06/2004), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284, 30/10/2009) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstw ( Dz. Urz. UE L 344, 29/12/2010, str. 1).

Rozporządzenia te, zwane dalej rozporządzeniami unijnymi, określają zasady stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie Europejskiej.

Poza wymienionymi rozporządzeniami, przy rozpatrywaniu i ustalaniu prawa do emerytury, mają zastosowanie przede wszystkim krajowe przepisy obowiązujące w państwie, w którym dana osoba ubiega się o to prawo.

W przypadku wniosków o polskie emerytury mają zastosowanie obowiązujące w Polsce wewnętrzne przepisy w zakresie spraw emer...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »