Obliczanie kapitału własnego na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji

Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu wartości kapitałów własnych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, Spółka zobowiązana jest pomniejszyć wyłącznie wartość kapitału zakładowego o te kwoty, które nie zostały na ten kapitał faktycznie przekazane, względnie które odpowiadają wartości wkładów w postaci wierzytelności z tytułu pożyczek (w tym odsetek od pożyczek) lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2016 r. (data wpływu 21 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii obliczania kapitału własnego na potrzeby stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii obliczania kapitału własnego na potrzeby stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Obecnie jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę na terytorium Holandii (dalej: „Akcjonariusz”).

Na początku 2016 r. Akcjonariusz oraz Spółka zawarli umowę pożyczki (dalej: „Umowa”), w oparciu o którą Akcjonariusz udzielił Spółce pożyczki (dalej: „Pożyczka”), w celu spłaty zewnętrznego zadłużenia Wnioskodawcy. Umowa przewiduje, iż w związku z udzieleniem Pożyczki na rzecz Wnioskodawcy, Akcjonariuszowi należały będą się odsetki (dalej: „Odsetki”), przy czym nie jest wykluczone, iż Odsetki będą kapitalizowane, tzn. doliczane do kwoty głównej Pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy ustalaniu wartości kapitałów własnych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, Spółka zobowiązana jest pomniejszyć wyłącznie wartość kapitału zakładowego o te kwoty, które nie zostały na ten kapitał faktycznie przekazane, względnie które odpowiadają wartości wkładów w postaci wierzytelności z tytułu pożyczek (w tym odsetek od pożyczek) lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu wartości kapitałów własnych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, Spółka zobowiązana jest pomniejszyć wyłącznie wartość kapitału zakładowego o te kwoty, które nie zostały na ten kapitał faktycznie przekazane, względnie które odpowiadają wartości wkładów w postaci wierzytelności z tytułu pożyczek (w tym odsetek od pożyczek) lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Tym samym, zaistnienie powyższych zdarzeń nie powinno prowadzić do obowiązku pomniejszania przez Spółkę pozostałych pozycji kapitałów własnych (przykładowo kapitału zapasowego).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT wartość kapitału własnego, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, określa się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek, o których mowa w tych przepisach, bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spółki, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługującymi wspólnikom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi i prawnymi (dalej: „WNiP”), od których nie dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Jak wynika bezpośrednio z wykładni literalnej przywołanego powyżej art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, zdarzenia takie jak:

  • brak wniesienia całości umówionych wkładów na kapitały,
  • pokrycie kapitałów wierzytelnościami z tytułu pożyczek (w tym odsetek od pożyczek),
  • pokrycie kapitałów WNiP, od których nie dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych,

mogą mieć wpływ jedynie na obowiązek stosownego pomniejszenia kapitału zakładowego dla potrzeb kalkulacji wartości kapitałów własnych. Powyższe zdarzenia nie powinny natomiast powodować obowiązku pomniejszania pozostałych pozycji kapitałów własnych, takich jak przykładowo kapitał zapasowy (w sytuacji, gdy część kapitału zapasowego została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek lub WNiP, od których nie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »