NSA. Zwrot pieniędzy pracownikowi za jazdę prywatnym autem z PIT

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw. W pozostałych przypadkach ryczałt samochodowy za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że będąc podmiotem obejmującym zakresem swojej działalności obszar całego kraju zatrudnia na podstawie umów o pracę pracowników. Obecnie jej pracownicy, w celu realizacji obowiązków pracowniczych, mogą korzystać z samochodów należących do spółki. Jednakże w najbliższym czasie, w celu obniżenia kosztów działalności, spółka zamierza ograniczyć liczbę posiadanych samochodów służbowych.

Spółka rozważa skierowanie do pracowników, którzy w sposób permanentny wykonują swoje obowiązki nie tylko w miejscu świadczenia pracy (biurze), ale także na terenie gminy lub miasta, w których biuro jest położone, ofertę podpisania umów o używanie samochodów niebędących własnością spółki do celów służbowych. Umowy będą zawierane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Na podstawie zawartych umów spółka będzie zwracać poszczególnym pracownikom koszt używania przez nich samochodów na potrzeby spółki. Kwota zwrotu będzie ustalana w okresach miesięcznych jako iloczyn stawki za kilometr przebiegu pojazdu oraz liczby kilometrów przebiegu pojazdu przejechanych przez pracownika samochodem w celach służbowych.

Stawka za kilometr przebiegu pojazdu zostanie określona przez spółkę w wewnętrznym akcie prawnym, przy czym nie będzie ona wyższa, niż stawka określona zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, z uwzględnieniem pojemności silnika pojazdu, który używany jest do celów służbowych przez pracownika. Liczba kilometrów przebiegu pojazdu będzie natomiast określana na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja ta będzie - po zakończeniu każdego miesiąca - weryfikowana i akceptowana przez spółkę pod kątem jej prawidłowości i rzetelności zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w spółce.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy kwota zwrotu stanowić będzie dla pracowników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie, czy spółka jako płatnik będzie miała obowiązek potrącić od wypłaconej kwoty zwrotu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem spółki - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Według Dyrektora zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw. Z kolei odrębnymi ustawami, do których odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana "u.p.d.o.f.") są: ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a także ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe dowodzi, w opinii organu, że omawi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »