NSA. Zmiana stosunków majątkowych między małżonkami bez wpływu na VAT

W sytuacji gdy daną nieruchomość nabyto do majątku wspólnego, ale jest ona wykorzystywana przez przedsiębiorcę, to jej sprzedaż podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla działalności gospodarczej. To przedsiębiorca w sensie ekonomicznym kontroluje nieruchomość, którą nabył z zamiarem dalszej odsprzedaży. Ważne na gruncie podatku od towarów i usług są zatem skutki ekonomiczne, czynności faktyczne, nie zaś relacje majątkowe funkcjonujące na gruncie prawa cywilnego.

We wniosku o interpretację podatniczka podała, że w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą zakupiła w grudniu 2012 r. lokal mieszkalny oraz związany z własnością lokalu udział w nieruchomości wspólnej, to jest w gruncie oraz częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zakup dokonany został w celu dalszej odsprzedaży lokalu i praw z nim związanych i nie był sfinansowany z majątku odrębnego podatnika.

Podatniczka w latach 2010-2015 prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem było kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W tym okresie, aż do dnia maja 2014 r. obowiązującym ustrojem majątkowym pomiędzy podatnikiem i jego małżonkiem był ustrój wspólności majątkowej, który następnie umową majątkową małżeńską (notarialną) został zmieniony poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej bez podziału majątku. W czasie obowiązywania ustroju wspólności majątkowej wszelkie nabywane nieruchomości wchodziły w skład majątku wspólnego.

W związku z nabyciem nieruchomości podatniczka poniosła szereg nakładów, od których dokonała odliczenia podatku naliczonego, jak np. z tytułu samego zakupu nieruchomości, jej wykończenia oraz podniesienia wartości (położenie podłóg, malowanie ścian, wykończenie). Również inne okoliczności świadczyły o przeznaczeniu nabytego lokalu do sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, a m.i. ujmowany był jako towar handlowy w remanentach sporządzanych na koniec poszczególnych okresów podatkowych (lat 2012 i 2013).

Przedmiotowa nieruchomość została zbyta (w formie aktu notarialnego) pod koniec maja 2014 r., to jest po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Formalnie każdy ze współwłaścicieli zbył swój udział na rzecz nabywcy i stosownie do tego podatnik otrzymał jedynie stosowny udział w cenie sprzedaży. Strona dodała, że w całym okresie prowadzenia działalności, obowiązującą formą księgowości była podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Podatniczka zadała pytanie, czy dokonując sprzedaży udziału w nieruchomości postąpiła prawidłowo rozpoznając jako podstawę opodatkowania VAT wartość stanowiącą jej wynagrodzenie (jej należne) z tytułu sprzedaży jego udziału we współwłasności nieruchomości. Zdaniem podatniczki, w przedstawionej sytuacji podstawę opodatkowania stanowi kwota będąca wynagrodzeniem za sprzedaż jej udziału w prawie do nieruchomości. Przesądza o tym przepis art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), z treści którego należy wyprowadzić wniosek, że podstawę opodatkowania stanowi to, co należne jest sprzedającemu (pomniejszone o podatek od towarów i usług). Skoro zatem podatnikowi należna była jedynie ta część zapłaty która odpowiadała jego udziałowi w zbywanym prawie, przeto do podstawy opodatkowania nie można zaliczyć tego, co otrzyma małżonek podatnika z tytułu zbycia swojego udziału.

Dyrektor Krajowej ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »