NSA. Reklama na stronie www a PIT: Najem czy działalność wykonywana osobiście?

Charakter świadczeń użytkowników serwisu wskazuje, że umów nie można zakwalifikować do umów o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Przedmiotem tych umów, nie było bowiem wynajęcie wirtualnego zasobu, a relacja między osobami zarejestrowanymi w serwisie (użytkownikami serwisu) a przedsiębiorcą miała charakter usługi marketingowej, polegającej na propagowaniu (upowszechnianiu) treści w postaci reklam, ankiet, a nie udostępnieniu przestrzeni wirtualnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przedsiębiorca prowadził na własne nazwisko działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi i podobnej działalności. W 2013 roku współpracował z firmami z USA i Wielkiej Brytanii, które udostępniały mu reklamy i które następnie przedsiębiorca udostępniał swoim kontrahentom, tj. osobom fizycznym z całego kraju, zarejestrowanym w należącym do niego serwisie. Osoby te zawarły z nim umowę na piśmie (o dzieło) lub za pomocą narzędzi informatycznych o przeprowadzenie akcji marketingowych. Kontrolowany uzyskiwał przychód od reklamodawców na podstawie efektów "kliknięć" przez osoby zarejestrowane a działanie to generowało również przychód po stronie osób zarejestrowanych w serwisie (użytkowników serwisu), wypłacany przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca pozostawiał osobom, z którymi zawierał umowy o wykonanie akcji marketingowych wybór: mogły podpisać z nim umowę na piśmie lub "samoopodatkować się".

Za akcje marketingowe przeprowadzone przez te osoby, z którymi nie zawarto umów pisemnych przedsiębiorca wypłacał kwotę brutto, nie pomniejszając jej o zaliczki na podatek dochodowy czy podatek zryczałtowany (w sytuacji, gdy kwota należności nie przekraczała 200 zł). Wypłaty dokonane na rzecz tych osób, z którymi zawarto umowy wyłącznie za pośrednictwem narzędzi internetowych, przedsiębiorca dokumentował w książce przychodów i rozchodów w kolumnie "pozostałe wydatki" na podstawie dokumentu PK, "polecenie księgowania" o treści "wypłaty" (za dany miesiąc). Do każdego dokumentu załączał listę imion i nazwisk wraz z kwotą i datą wypłaty.

Od powyższych umów przedsiębiorca nie naliczył, nie pobrał i nie wpłacił do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy ani zryczałtowanego podatku dochodowego do czego był - zdaniem organów podatkowych - zobowiązany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), ani nie przekazał beneficjentom kwot przekraczających 200 zł oraz właściwym według ich miejsca zamieszkania urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości dochodu PIT-11, do czego był zobowiązany na podstawie art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f. Fiskus stwierdził, że należności te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f.

Przedsiębiorca zakwestionował kwalifikację prawną zawieranych umów i wypłaconych na ich podstawie należności pieniężnych oraz istnienie po swojej stronie obowiązków płatnika. Jednocześnie pełnomocnik przedsiębiorcy uznał, że sam przedsiębiorca błędnie wskazał, że umowy zawierane pisemnie na wykonanie akcji marketingowych stanowiły umowy o dzieło, od których pobrał zaliczki na podatek dochodowy, podczas gdy ocena stanu faktycznego prowadzi do wniosku, iż były to umowy nienazwane, najbliższe w swojej funkcji i treści umowie dzierżawy. Zdaniem przedsiębiorcy, jego kontrahenci udostępniali mu czę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »