NSA. Odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi z PIT

W przypadku, w którym wypłata świadczenia następuje na podstawie zawartego przez strony porozumienia, a więc wyrażonej w ten sposób woli takiego ułożenia wzajemnych relacji prawnych, nie może być mowy o bezprawności działania i naprawieniu wyrządzonej szkody lub krzywdy. Podobnie taki sposób ukształtowania praw i skorelowanych z nimi obowiązków stron stosunku zobowiązaniowego nie może być utożsamiany z naprawieniem szkody, doznanej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatniczka w kwietniu 2017 r. złożyła zeznanie podatkowe PIT-36 za 2016 r. wykazując kwotę podatku do zapłaty. Następnie, w sierpniu 2017 r. wniosła o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku za 2016 r. i złożyła korektę zeznania, w której wykazała kwotę nadpłaty. W uzasadnieniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatniczka wskazała, że w lipcu 2016 r., na podstawie porozumienia stron, została rozwiązana z nią umowa o pracę na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: u.s.z.r.p.s.p.) w związku ze zmianami organizacyjnymi w banku, polegającymi na redukcji zatrudnienia poprzez likwidację stanowisk pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem podatniczka otrzymała odprawę na podstawie art. 3 ww. ustawy oraz świadczenie odszkodowawcze (odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz dodatkowe odszkodowanie). Pracodawca naliczył i potrącił podatek od odprawy, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Niesłusznie zaś, zdaniem podatniczki, pracodawca naliczył podatek od świadczenia odszkodowawczego wypłacanego, zgodnie z porozumieniem. Podatniczka odwołała się do treści art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. i wskazała, że tego typu odszkodowanie powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość i zasady wynikają z normatywnych źródeł prawa pracy za jakie należy uznać porozumienia pracownicze, które określają zarówno obowiązki jak i uprawnienia pracownicze.

Organ podatkowy odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. W jego ocenia ww. świadczenia nie są odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem, które podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., natomiast stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji organ uznał, że płatnik prawidłowo pobrał z tego tytułu podatek dochodowy, a tym samym brak było podstaw do stwierdzenia nadpłaty.

Po rozpoznaniu odwołania organ odwoławczy utrzymał w mocy ww. decyzję i sprawa trafiła do Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację fiskusowi.

WSA stwierdził, że na tle art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. ugruntowana jest linia orzecznicza sądów administracyjnych, zgodnie z którą świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących prac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »