NSA. Muzyk może grać w orkiestrze na umowie o dzieło

Umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia. Treścią bowiem zobowiązania wykonawcy nie jest samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom.

 

We wrześniu 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał NFZ informację, że R. K. (dalej: muzyk) wykonywał u płatnika X w sierpniu 2016 r. usługi na podstawie umowy z 17 sierpnia 2016 r. (nazwanej przez płatnika i muzyka umową o dzieło), polegające na udziale w spektaklu w charakterze muzyka orkiestry.

Decyzją z kwietnia 2021 r. Prezes NFZ, stwierdził objęcie muzyka obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonywania na rzecz płatnika w sierpniu 2016 r. umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym (dalej: kc) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Prezes NFZ wskazał, że w przywołanej umowie nie wymieniono utworów, które miał wykonać muzyk i w jaki sposób w kontekście całego spektaklu miał to uczynić, żeby wykonanym przez niego utworom można było przypisać charakter dzieła. Umowa nie zawierała też opisu zamawianego dzieła, tzn. nie sprecyzowano w niej cech szczególnych dzieła, indywidualnie oznaczonych, nadających charakteru oryginalności. Zdaniem Prezesa NFZ, przedmiotem umowy wykonanej przez muzyka było przede wszystkim zagranie w spektaklu w charakterze muzyka orkiestry, przy czym brak ustalenia szczegółowych parametrów tego typu przedsięwzięcia artystycznego, w tym sprecyzowania roli w nim wykonawcy, uniemożliwia weryfikację rezultatu zawartej umowy, co ważne z uwagi na istotne kryterium odróżniające umowę o dzieło od umowy o świadczenie usług, czyli możliwości poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad. Prezes NFZ uznał, że status artysty, przysługujący osobom występującym w spektaklach, nie jest okolicznością, która powoduje, że każdy rodzaj aktywności podejmowany przez nich ma walor dzieła w rozumieniu art. 627 kc, bowiem charakteru wykonania dzieła nie można przypisać działaniu wymagającemu, co prawda określonych umiejętności i talentu, ale mającemu charakter odtwórczy.

Zdaniem Prezesa NFZ, muzyk wykonywał pracę odtwórczą, w zespole - jako jeden z członków spektaklu wystawianego przez płatnika, zaś jego udział polegał na wspólnym wraz z innymi muzykami-instrumentalistami wykonaniu utworów muzycznych, w trakcie którego każdy z muzyków wykonywał swoją partię instrumentalną. Ponadto w umowie wskazany został odgórnie spektakl, w którym dany muzyk miał uczestniczyć, a swoboda wykonania przedmiotu umowy przez muzyka była również ograniczona przez konieczność współpracy z innymi muzykami, chórzystami oraz dyrygentem, zaś w tych okolicznościach trudno dostrzec cechy charakterystyczne dla umowy o dzieło. Wobec tego Prezes NFZ ocenił, że przedmiotem umowy było świadczenie usług muzycznych determinowanych starannością działania, czyli wykonanie czynności starannego działania (art. 750 kc), do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia. Z tego względu muzyk podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - stosow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »