NSA. Koszty przy sprzedaży majątku po likwidacji spółki

Art. 22 ust. 6c ustawy o PIT ma zastosowanie wówczas, gdy zbywane nieruchomości i prawa majątkowe zbywca nabył w sposób odpłatny, zaś art. 22 ust. 6d tej ustawy, gdy nieruchomości te i prawa majątkowe nabył w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób. Zatem, to sposób nabycia udziałów ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia kosztów uzyskania przychodów. Jako udokumentowany koszt nabycia przez wspólników udziałów należy przyjąć więc określoną w bilansie likwidacyjnym wartość otrzymanych przez wspólników udziałów we współwłasności i prawie użytkowania wieczystego (wartość zbywcza).

 

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wyjaśnił, że jest osobą fizyczną, w przeszłości był udziałowcem w spółce z o.o. W 2015 r. wspólnicy rozpoczęli jej likwidację. Udziałowcy otrzymali udziały w prawie użytkowania wieczystego działek oraz udziały we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. W 2018 r. podatnik sprzedał nabyte w wyniku podziału likwidacyjnego sp. z o.o. ww. udziały. W momencie nabycia wymienionych składników majątku podatnik rozpoznał przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości rynkowej składników majątku likwidacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Podatek z tego tytułu został odprowadzony przez sp. z o.o. jako płatnika.

W związku z powyższym podatnik zadał następujące pytanie: czy sprzedaż majątku nieruchomego nabytego w wyniku likwidacji sp. z o.o. przed upływem pięciu lat od nabycia spowoduje po jego stronie powstanie przychodu, który będzie pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w postaci wartości majątku likwidacyjnego, do wysokości udziału w składnikach tego majątku. Zdaniem podatnika, sprzedaż ta spowoduje powstanie przychodu, który będzie pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w postaci wartości majątku likwidacyjnego w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w tym majątku. Wartość majątku odpowiada zaś wartości rynkowej w momencie likwidacji sp. z o.o.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W opinii organu, podatnik nabywając w 2015 r. udział w prawie użytkowania wieczystego działek oraz udział we współwłasności budynku, w wyniku podziału majątku spółki z o.o. pozostającej w likwidacji, nie poniósł żadnych wydatków w związku z tym nabyciem. Nabył zatem ww. udziały w sposób nieodpłatny. W przypadku zaś nabycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. w sposób nieodpłatny zastosowanie znajduje art. 22 ust. 6d. Tym samym, za koszty uzyskania przychodu z tytułu ww. sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego działek oraz udziału we współwłasności budynku można uznać jedynie udokumentowane, ewentualne nakłady poczynione przez podatnika, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania (tj. od momentu ich otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki).

 

 

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację podatnikowi:

Jak wskazał NSA, według art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f. podstawą obliczenia podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »