NSA: Czy odkurzacz to budowla?

Z uzasadnienia: Związek urządzeń technicznych i części budowlanych ma charakter techniczny, funkcjonalny, (...), gdyż każdy z jej elementów jest konieczny do realizacji funkcji, do jakiej obiekt ten został przeznaczony. Nie jest przy tym możliwe odłączenie lub demontaż jakiegokolwiek składowego elementu obiektu bez wpływu na jego możliwości eksploatacyjne i użytkowe, a elementy składowe obiektu są usytuowane tam, gdzie są konieczne.

TEZA

Z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. wynika wprost, że związek techniczno-użytkowy jest zagadnieniem prawnym.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Protokolant Natalia Narejko, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "P." sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1205/14 w sprawie ze skargi "P." sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 30 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 19 lutego 2015 r., I SA/Sz 1205/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P. spółka z o.o. z siedzibą w W. (dalej zwanej spółką) na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 30 lipca 2014 r. w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego.

2. Z wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. wynika, że zgodnie z listem inwentaryzacyjnym do umowy leasingu z dnia 23 lipca 2009 r., objęty umową przedmiot leasingu – myjnia samochodowa ręczna – stanowi łącznie trzynaście elementów, m.in.: elementy konstrukcyjne, przegrody ścian, odkurzacz, oświetlenie stanowisk, wysepki pod odkurzacze, trzepaczki z koszami na śmieci.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego spółka zapytała, czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będzie podlegać część budowlana myjni (elementy konstrukcyjne) bez urządzeń jak odkurzacze, pulpity do zasysania monet i trzepaczki.

Zdaniem spółki opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega jedynie część budowlana myjni. Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 - dalej zwanej: u.p.o.l.) oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. – dalej zwanej: u.Pr.bud.) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budowla, a więc elementy budowlane myjni tworzące całość konstrukcyjną, tj. wiata z kontenerem, stanowisko zewnętrzne i przegrody ścian między stanowiskami.

Pozostałe elementy (myjnia, centralny system odsysania monet, pulpity monitorowane, odkurzacz, 6 programów mycia, instalacja odprowadzająca do stanowisk, oświetlenie stanowisk, pulpity sterownicze, wysepki pod odkurzacze i trzepaczki z koszami na śmieci) stanowią natomiast urządzenia techniczne, które nie zawierają się w definicji budowli, bądź urządzenia budowlanego.

3. Organ interpretacyjny uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że wszystkie elementy łącznie stanowią myjnię bezdotykową, która zapewnia korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem. Tworzenie całości techniczno-użytkowej należy rozumieć jako połączenie poszczególnych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się one do określonego użytku. Nie można wykluczyć, że każdy z tych elementów może być samodzielnym obiektem, choć nie zawsze będzie mógł być samodzielnie wykorzystywany do określonego celu, budowla stanowić ma zaś całość techniczno-użytkową (por. wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2014 r., II FSK 930/12).

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stwierdził brak podstaw do zmiany wydanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

4. Powyższej interpretacji spółka zarzuciła naruszenie m.in. art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 3 i 9 u.Pr.bud. przez błędne uznanie, że podatkiem od nieruchomości należy objąć część budowlaną myjni wraz z wyposażeniem technicznym.

W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji.

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę zaznaczył, że istotą sporu jest ustalenie, czy podatkiem od nieruchomości opodatkowana będzie wiata myjni i przegrody ścian, czy również urządzenia – odkurzacz, myjki, oświetlenie, wysepki pod odkurzacze, trzepaczki z koszami na śmieci.

Sąd podzielił stanowisko organu, że budowlę mogą tworzyć wszystkie elementy "myjni bezdotykowej" łącznie (elementy konstrukcyjne wraz z urządzeniami), stanowią bowiem części składowe jednej rzeczy złożonej, czyli jednego obiektu "myjni bezdotykowej". Zgodził się również z organem, że mimo, iż niektóre elementy łatwo można zdemontować, to istnieje pomiędzy urządzeniami budowlanymi i niebudowlanymi powiązanie fizyczne i funkcjonalne, dlatego też te elementy tworzą gospodarczą całość jednej rzeczy złożonej. Aby myjnia mogła być wykorzystywana w celu jej przeznaczenia, a zatem by mogła funkcjonować w każdym zakresie jej funkcji, konieczne i niezbędne jest połączenie w całość określonych specjalistyczn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »