NSA. Amortyzacja: Wycena budynku kupionego łącznie z gruntem

W przypadku kupna nieruchomości ceną nabycia jest zawsze cena wymieniona w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Gdy na podstawie tego aktu nie można ustalić kwoty za jaką podatnik nabył nieruchomość budynkową, ponieważ cena obejmuje łącznie cenę budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu, tj. nie można ustalić wartości od której można dokonywać odpisów amortyzacyjnych i które to odpisy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, prawidłowym jest wyłączenie z kategorii kosztów całości dokonywanych odpisów. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

 

W kwietniu 2013 r. podatnik złożył zeznanie PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 2012 oraz zeznanie PIT-39. W lutym 2016 r. wobec podatnika przeprowadzona została kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. W związku z tym, że podatnik nie złożył korekty zeznania podatkowego, uwzględniającej ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości, Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie ww. rozliczenia i ostatecznie określił podatnikowi wyższą kwotę zobowiązania podatkowego za 2012 rok. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US.

Dyrektor wskazał m.in., że za koszt uzyskania przychodów nie można było uznać kwoty stanowiącej odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, będącej środkiem trwałym. Podatnik dokonywał bowiem odpisów amortyzacyjnych od łącznej wartości budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu pomimo tego, że zgodnie z art. 22c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji. Dyrektor stwierdził również, że podatnikowi nie przysługiwało prawo wyceny samego budynku na podstawie art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f., albowiem zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 jego wartość początkową winna stanowić cena nabycia budynku, a nie jego wyceny. Zatem odpisy amortyzacyjne dokonane od całości wartości nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, w związku z nieudokumentowaniem wartości nabytego w drodze kupna prawa własności budynku.

Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Podatnik zwrócił uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenie ceny nabycia środków trwałych nie jest możliwe, gdyż cena zakupu całości jest wartością znaną. W przypadku nabycia kilku środków trwałych za łączną wartość, to do kompetencji podatnika należy przypisanie wartości początkowej każdemu ze środków trwałych - jedynym warunkiem jest to, by ustalona wartość poszczególnych środków równała się łącznej wartości zapłaconej za te środki powiększonej o pozostałe koszty nabycia. W jego ocenie, postępowanie organów podatkowych, które nie uznały całej wartości odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodów jest nieprawidłowe, albowiem możliwe jest dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »