Nowy NIP dla następcy prawnego?

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w przypadku złożenia w jego imieniu przez matkę, oświadczenia o wstąpieniu do spółek cywilnych, w miejsce zmarłego ojca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jaki sposób powinien otrzymać numer identyfikacji podatkowej NIP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.) uzupełnionym pismem z 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 1 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2016 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników w zakresie nadania Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Ww. wniosek został przesłany do tut. organu do załatwienia zgodnie z właściwością w zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników za pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 grudnia 2016 r. znak: 1061-IPTPP1.4512.631.2016.1.AK.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 1 lutego 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 stycznia 2017 r. znak: 2461-IBPP1.4519.8.2016.1.MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia … 2016 r. zmarł …, ojciec Wnioskodawcy. Zmarły pozostawił testament, w którym cały swój majątek zapisał dwojgu małoletnim dzieciom, w tym Wnioskodawcy. Jednocześnie na mocy testamentu zarząd ich majątkiem do czasu uzyskania pełnoletności, powierzył swojemu bratu, wyłączając z tego zarządu matkę małoletnich. Zmarły był przedsiębiorcą, wykonując działalność gospodarczą m. in. będąc wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych dysponujących znacznym majątkiem Zapisy umów tych spółek cywilnych przewidywały, iż w przypadku śmierci wspólnika w jego miejsce wchodzą spadkobiercy Matka Wnioskodawcy, jako małoletniego . zamierza w jego imieniu złożyć oświadczenie o wstąpieniu w miejsce zmarłego ojca - dotychczasowego wspólnika - do spółek cywilnych, jako przedsiębiorca.
W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Jak już zostało wskazane we wniosku o wydanie interpretacji, w dniu … 2016 r. zmarł … ojciec Wnioskodawcy. Zmarły pozostawił testament w którym cały swój majątek zapisał dwojgu małoletnim dzieciom, w tym Wnioskodawcy.

Jednocześnie na mocy testamentu zarząd ich majątkiem, do czasu uzyskania pełnoletności, powierzył swojemu bratu, wyłączając z tego zarządu matkę małoletnich. Zmarły był przedsiębiorcą, wykonując działalność gospodarczą min. będąc wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych dysponujących znacznym majątkiem. Zapisy umów tych spółek cywilnych przewidywały, iż w przypadku śmierci wspólnika w jego miejsce wchodzą spadkobiercy. Matka Wnioskodawcy, jako małoletniego, zamierza w jego imieniu złożyć oświadczenie o wstąpieniu w miejsce zmarłego ojca - dotychczasowego wspólnika - do spółek cywilnych, jako przedsiębiorca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 27 stycznia 2017 r.):

  1. Czy Wnioskodawca, w przypadku złożenia w jego imieniu przez matkę, oświadczenia o wstąpieniu do spółek cywilnych, w miejsce zmarłego ojca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jaki sposób powinien otrzymać numer identyfikacji podatkowej NIP?

Zdaniem Wnioskodawcy, jego matka - jako jego przedstawiciel ustawowy - powinna wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o nadanie wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP następnie złożyć oświadczenie o przystąpieniu do spółek cywilnych i zgłosić podjęcie działalności gospodarczej. Uzyskanie numeru NIP jest bowiem konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej, a status wspólnika spółki cywilnej oznacza prowadzenie takiej działalności (art. 2 i art. 5 ustawy o NIP).

W przypadku złożenia w jego imieniu przez matkę, oświadczenia o wstąpieniu do spółek cywilnych, w miejsce zmarłego ojca, Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanie się on bowiem wspólnikiem spółki cywilnej. Zaś zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.f. „Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3”.

Zatem - z uwagi na fakt, iż spółka cywilna do, której małoletni Wnioskodawca ma wstąpić - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, Wnioskodawca z dniem wstąpienia do tej spółki też będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach tej spółki.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, jego matka jako jego przedstawiciel ustawowy - powinna wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o nadanie Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP, następnie złożyć oświadczenie o przystąpieniu do spółek cywilnych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »