Nowa ustawa o delegowaniu nie ma zastosowania do opiekunek

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników za granicę nie ma zastosowania do opiekunek i opiekunów osób starszych. W dalszym ciągu zarabiają oni tyle samo i nie mają żadnej ochrony socjalnej. Dodatkowym problemem jest fakt, że większość Polek zatrudniana jest w Niemczech jako opiekun, a nie opiekun medyczny. Ta profesja w Niemczech nie jest objęta tą samą ochroną socjalną i układami zbiorowymi, jak zawody medyczne. Co za tym idzie, unijna dyrektywa nie zmienia położenia tych kobiet.

Interpelacja nr 9593 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie pominięcia opiekunek i opiekunów osób starszych w ustawie o delegowaniu pracowników za granicę

Szanowna Pani Minister!

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników za granicę, która obowiązuje od 30 lipca, nie ma zastosowania do opiekunek i opiekunów osób starszych. W dalszym ciągu zarabiają oni tyle samo i nie mają żadnej ochrony socjalnej.

Według nowych przepisów pracodawca delegujący pracownika za granicę ma obecnie obowiązek płacić mu zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym - takie wynagrodzenie musi obejmować wszystkie obowiązkowe elementy, na które składa się wynagrodzenie w danym kraju. Jeśli w danym regionie lub landzie obowiązują stawki niższe, niż te ogólnokrajowe, pracodawca musi zastosować przepisy korzystniejsze dla pracownika i zapłacić mu wyższe wynagrodzenie.

Dodatkowym problemem jest fakt, że większość Polek zatrudniana jest w Niemczech jako opiekun, a nie opiekun medyczny. Ta profesja w Niemczech nie jest objęta tą samą ochroną socjalną i układami zbiorowymi, jak zawody medyczne. Co za tym idzie, unijna dyrektywa nie zmienia położenia tych kobiet.

W związku z tym należy podjąć wszelkie działania, mające na celu poprawę sytuacji opiekunów i opiekunek osób starszych delegowanych do pracy za granicę.

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy powyższa sprawa jest znana Pani Minister?
  2. Jakie jest stanowisko Pani Minister w tej sprawie?
  3. Czy przewiduje się doprecyzowanie przepisów, dzięki którym opiekunowie osób starszych będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z nazewnictwem zawodu oraz ze stawkami obowiązującymi w danym kraju?
  4. Jakie działania zamierza podjąć Pani Minister w tej sprawie?

Posłanka Urszula Nowogórska

12 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9593 w sprawie pominięcia opiekunek i opiekunów osób starszych w ustawie o delegowaniu pracowników za granicę

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej z dnia 19 sierpnia 2020 r., nr K9INT9593, w sprawie pominięcia opiekunek i opiekunów osób starszych w ustawie o delegowaniu pracowników za granicę, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia:

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2206 z późn. zm.). Ustawa ta wdraża m.in. przepisy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa, co do zasady, reguluje kwestie związane z delegowaniem pracowników na terytorium RP. Celem dyrektywy 96/71/WE jest bowiem, aby to państwa przyjmujące regulowały zasady, jakich należy przestrzegać na ich terytorium delegując na nie pracowników.

W związku z powyższym z dyrektywy 96/71/WE wynika zasada, że to właśnie prawo obowiązujące w państwie przyjmującym przesądza, że pracownicy delegowani np. z Polski powinni mieć zapewnione warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym. Dotyczy to również warunków zatrudnienia określonych w układach zbiorowych uznanych za powszechnie stosowane na terytorium państwa przyjmującego. Państwa te mogą ponadto zdecydować, że oprócz układów uznanych za powszechnie stosowane, do pracowników delegowanych na ich terytorium będą miały zastosowanie również układy powszechnie stosowane do wszystkich podobnych przedsiębiorstw w danym obszarze geograficznym, zawodzie lub przemyśle oraz układy stosowane w całym kraju, zawarte przez najbardziej reprezentatywne w skali kraju organizacje pracodawców i pracowników.

Powyższa dyrektywa 96/71/WE dotyczy delegowania pracowników w ramach świadczenia usług m.in. przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej lub agencje pośrednictwa pracy. Należy podkreślić, że dyrektywa dotyczy delegowania pracowników tymczasowych jedynie w sytuacji, kiedy przez cały okres delegowania istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem pracy tymczasowej lub agencją pośrednictwa pracy, a pracownikiem (art. 1 ust 3 lit. c). Z dyrektywy wynika też zasada, że stosuje się definicję pracownika, która obowiązuje w państwie przyjmującym (a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »