Niezdolność do pracy a wiek emerytalny

W myśl art. 13 ust. 3a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 1448, z późn. zm.) - jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

Tak więc, przedłużenia prawa do renty na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, uzależnione będzie od wystąpienia z wnioskiem o przyznanie renty na dalszy okres oraz zaistnienia stanu zdrowia, który będzie uzasadniał ponowne orzeczenie niezdolności do pracy.

Przykład:
Kazimierz Z. nabył w 2007 r. prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. ZUS przedłużył prawo do renty na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012, a następnie na okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 marca 2015 r. Mimo, iż Kazimierzowi Z. brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, oraz pogorszenia stanu zdrowia w ostatnim okresie czasu, ZUS wstrzymał wypłatę renty od dnia 1 kwietnia 2015 r.
Zainteresowany odwołał się od decyzji ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję przyznając wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do dnia osiągnięcia przez niego powszechnego wieku emerytalnego.

Czy w tym przypadku nie powinien mieć zastosowania art. 13 ust. 3a ustawy emerytalnej?

Zgodnie ze stanowiskiem Centrali ZUS - „ostatecznej oceny, czy osoba ubiegająca się o ponowne ustalenie uprawnień do renty jest faktycznie od 5 lat uprawniona do tej renty, dokona lekarz orzecznik (komisja lekarska) ZUS.”

Wyjątek z komentarza na stronie internetowej Centrali ZUS do ww. przepisu:

„Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy zgłasza osoba uprawniona do tej renty co najmniej od 5 lat i której do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 5 lat (art. 13 ust. 3a ustawy), we wniosku o wydanie orzeczenia należy potwierdzić istnienie tych uprawnień. Potwierdzenia tego dokonuje się w odniesieniu do osób, które spełniają następujące warunki:

  1. mają ustalone prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy, o której mowa wyżej,
  2. w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie upraw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »