Niewykorzystany abonament w kosztach działalności

Pytanie podatnika: Czy wartość niewykorzystanego abonamentu może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowiązywania umowy, czyli w grudniu 2015 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość niewykorzystanego abonamentu może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowiązywania Umowy, czyli w grudniu 2015 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość niewykorzystanego abonamentu może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowiązywania Umowy, czyli w grudniu 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie zwartej umowy (dalej „Umowa”) Spółka nabyła od podmiotu A abonament na możliwość zorganizowania i przeprowadzenia imprez w zlokalizowanych na terenie obiektu (dalej „Obiekt”) powierzchniach konferencyjno - biznesowych (dalej „Usługa”) w okresie objętym Umową.

Umowa została zawarta na okres od lipca 2014 roku do końca 2015 roku. W momencie zawierania Umowy Spółka zakładała, że cała wartość przysługującego jej abonamentu zostanie wykorzystana.

Z tytułu nabycia ww. abonamentu na organizację Usług Spółka uiściła w 2014 roku opłatę z góry za cały okres, w którym Spółce przysługuje prawo do zorganizowania imprez. W Umowie wskazano, że opłata obejmuje również pozostawienie przez podmiot A w gotowości do organizacji Usługi na zlecenie Spółki na zasadach wynikających z Umowy. Z kolei zgodnie z postanowieniami Umowy, Usługa organizacji imprezy będzie realizowana na każdorazowe zamówienie (dalej „Zamówienie”) Spółki pod warunkiem dostępności odpowiednich powierzchni w Obiekcie a podmiot A w ciągu 5 dni od dnia założenia Zamówienia przez Spółkę przedłoży informację o możliwości świadczenia Usługi we wskazanym w Zamówieniu terminie, a w przypadku braku takiej możliwości, poinformuje Spółkę o najbliższym terminie, w którym świadczenie Usługi odpowiadającej Zamówieniu będzie możliwe.
Dodatkowo podmiot A określi dla każdego Zamówienia na podstawie cennika wynajmu powierzchni Obiektu szacowaną wartość Usługi. Wartość zrealizowanej Usługi określona zgodnie z ww. cennikiem pomniejszy pozostałą do wykorzystania wartość przysługującego Spółce pakietu Usługi, czyli abonamentu o którym mowa powyżej.

Spółka skorzystała z możliwości zorganizowania konferencji w Obiekcie jeden raz w roku 2014. Przewidziany cennikiem koszt realizacji Usługi pomniejszył wartość abonamentu przysługującego Spółce na skorzystanie z Usług podmiotu A przewidzianych Umową a wartość tej Usługi została zakwalifikowana w Spółce do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z updop. Ze względów biznesowych Spółka nie skorzystała więcej z prawa do zorganizowania imprez w Obiekcie, w związku z czym na koniec roku 2015 opłacony z góry abonament na Usługi nie został wykorzystany.

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość, w którym okresie powinna uznać niewykorzystany abonament na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez w Obiekcie za koszt uzyskania przychodu.

Dodatkowo Spółka zaznacza, że wydatki poniesione na nabycie abonamentu pozostają w związku z osiągniętymi przychodami, a więc wykazują związek przyczynowo - skutkowy o którym mowa w art. 15 ust. 1 updop. Wydatek został poniesiony ze względów biznesowych a następnie ze względu na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności Spółka nie skorzystała więcej z prawa do zorganizowania imprez w Obiekcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość niewykorzystanego abonamentu może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowiązywania Umowy, czyli w grudniu 2015 r.?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Na podstawie powyższej regulacji należy przyjąć, że Spółka ma możliwość rozpoznania poniesionego przez nią wydatku jako kosztu uzyskania przychodów, pod warunkiem, że spełnione są łącznie dwa warunki:

  • wydatek wykazuje związek z przychodem, tzn. jest poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • wydatek nie znajduje się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W związku z tym, zdaniem Spółki, wydatki dokonane przez Spółkę mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „updop”), jeżeli są nakierowane na osiągniecie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów Spółki. Warunkiem zaliczania danego wydatku do kosztów podatkowych przez Spółkę nie jest natomiast wystąpienie konkretnego przychodu, ale wystarczające jest w ty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »