Nienależnie pobrane świadczenie emerytalno-rentowe

W myśl art. 138 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną) za nienależne świadczenia uważa się świadczenia: wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących m.in. zawieszenie prawa do świadczeń, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania, przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd ZUS przez osobę pobierającą świadczenia.

Osoba uprawniona musi być poinformowana

Aby można było uznać, że świadczenie zostało pobrane nienależnie, osoba uprawniona do niego musi być poinformowana przez ZUS o tym, że w całości lub w części świadczenie jej nie przysługiwało.

Za brak pouczenia osoby pobierającej świadczenie uważa się brak odpowiedniego zamieszczenia pisemnych wskazówek w decyzji ZUS lub w innej formie pisemnej, choćby na druku wniosku o świadczenie. Jeżeli emeryt, rencista lub osoba uprawniona do świadczeń nie została pouczona o innych zaistniałych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do emerytury lub renty w całości lub w części, nie można uznać, że świadczenie zostało pobrane nienależnie.

Kto jest zobowiązany do zwrotu świadczenia

Do zwrotu świadczenia emerytalno-rentowego zobowiązany jest:

 • świadczeniobiorca,
 • kurator,
 • osoba sprawująca opiekę prawną nad osobami małoletnimi lub pełnoletnimi,
 • osoba pełnoletnia, która jest uprawniona do części renty rodzinnej, pobierająca oprócz swojej części renty, na podstawie wniosku – część renty innej uprawnionej osoby pełnoletniej,
 • osoba pełnoletnia, która sprawowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem pełnoletności, na podstawie wniosku – część renty innej uprawnionej osoby pełnoletniej,
 • osoba wskazana przez świadczeniobiorcę odbywającego karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, karę aresztu za wykroczenie lub tymczasowo aresztowanego,
 • osoba inna niż wskazana w decyzji organu rentowego, jeśli pobrała świadczenie wypłacone nienależnie.

Również bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa muszą zwrócić ZUS kwoty świadczeń przekazane na rachunek w tych instytucjach za miesiące następujące po miesiącu, w którym zmarł świadczeniobiorca. Organ rentowy występuje do tych podmiotów o zwrot przekazanych nienależnych emerytur czy rent (art. 138a ustawy).

Również pracodawca może być zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, i to z odsetkami. M...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »