Naprawa firmowego samochodu w kosztach działalności

Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym wykorzystywanego w działalności gospodarczej (działalność mieszana) stanowią koszty używania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2019 r. (data wpływu 10 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków na naprawę samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków na naprawę samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług (podatnik VAT czynny).

W dniu 27 września 2013 r. w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca kupił samochód osobowy ....... Od daty zakupu do dnia złożenia wniosku samochód jest środkiem trwałym i jest wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie prowadzi kilometrówki dla celów VAT.

Samochód osobowy wykorzystywany jest do działalności gospodarczej oraz dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (działalność mieszana w zakresie VAT i podatku PIT). Samochód jest ubezpieczony (OC + AC) w towarzystwie ubezpieczeniowym …. S.A. W styczniu bieżącego roku samochód brał udział w kolizji drogowej i uległ uszkodzeniu. Z tytułu naprawy wystawiona została faktura zaliczkowa z dnia 31 stycznia 2019 r.

Kwota zaliczki (1 566 zł) w całości uregulowana została przez towarzystwo ubezpieczeniowe …. S.A.

Faktura końcowa z dnia 31 stycznia 2019 r. opiewała na kwoty:

  • Netto 14 484 zł 49 gr
  • VAT 2 641 zł 44 gr
  • Brutto 14 125 zł 93 gr (winno być 17 125 zł 93 gr)

Towarzystwo ubezpieczeniowe … S.A. uregulowało kwotę netto. Wnioskodawca zapłacił całą kwotę VAT-u z faktury końcowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym wykorzystywanego w działalności gospodarczej (działalność mieszana) stanowią koszty używania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r., nr 80, poz. 350, z późn. zm., dalej: ustawa pdof) i podlegają ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a pdof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

W przypadku, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 23 ust. 5f ustawy pdof).

W przepisach prawa podatkowego brak legalnej definicji „kosztów używania samochodu”. Ustawodawca nie wskazał również katalogu (otwartego lub zamkniętego) wydatków uznanych za koszty używania samochodu osobowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 23 ust. 1 punkt 46a ustawy pdof.

Zgodnie z potocznym rozumieniem, przez pojęcie kosztów używania samochodu należy rozumieć wydatki poniesione przez podatnika w związku z posługiwaniem się (używaniem) pojazdu, tj. korzystaniem z niego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 30 czerwca 2017 r. (0115-KDIT2-3.4010.56.2017.2.KP) uznał, że „(...) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na posługiwanie się tym samochodem, wykorzystywanie go (...). Do kosztów z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty zakupu paliwa, oleju napędowego, gazu), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu do celów podróży służbowej jak np. opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe. (...)”.

W zakresie pojęcia „kosztów używania samochodu” nie mieszczą się wydatki związane z naprawą samochodu osobowego, które regulowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach posiadanego przez podatnika ubezpieczenia OC i AC samochodu.

W rozpatrywanym stanie faktycznym wydatki z tytułu naprawy samochodu osobowego marki Mitsubishi (nr rejestracyjny &...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »