Namioty z podatkiem od nieruchomości?

Interpelacja nr 31454 w sprawie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości namiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Szanowny Panie Ministrze

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości czy namiot lub przykrycie namiotowe jest budynkiem, budowlą lub ich częścią i podlega opodatkowaniu.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa w art. 1a ust. 1, że budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Za budowlę natomiast jest uważany każdy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak podaje prasa, organy podatkowe pierwszej instancji (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i samorządowe kolegia odwoławcze odnosząc się wprost do namiotów uważają, że nie są one ani budynkami, ani budowlami, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Z drugiej strony uznają, że tymczasowe obiekty budowlane, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z wątpliwościami przedsiębiorców zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy namiot lub przykrycie namiotowe jest budynkiem, budowlą lub ich częścią i podlega opodatkowaniu?
2. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania namiotów podatkiem od nieruchomości?
3. Jak powinni postąpić podatnicy mający wątpliwości co do zapłaty podatku od nieruchomości?

Z poważaniem,
Maciej Orzechowski

Odpowiadając na interpelację nr 31454 Pana Macieja Orzechowskiego, Posła na Sejm RP, w sprawie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości namiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 3 marca 2015 r., uprzejmie wyjaśniam.

Ad. 1 i 2
Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie rozumienia pojęcia „budowla" ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera własną definicję tego terminu, zgodnie z którą pod wskazanym pojęciem należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy). Definicja „budowli” zawiera zatem odesłanie do przepisów ustawy – Prawo budowlane: w przypadku pojęcia „obiekt budowlany” a także „urządzenie budowlane”.

Stąd też wskazać należy, że „obiektem budowlanym”, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), jest:

  1. budynek wraz z instalacjami...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »