Należności i zobowiązania w walutach obcych – przeliczenie dla potrzeb CIT

Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki, w sytuacji gdy nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty? Jak postąpić w przypadku przewalutowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2012 r. (data wpływu 11 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 21 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania dodatnich i ujemnych różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 5 grudnia 2012 r., wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 11 grudnia 2012 r., dnia 21 grudnia 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, w dniu 17 grudnia 2012 r. dokonano wpłaty brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu). 

  • W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka zobowiązana jest do rozliczania dodatnich i ujemnych różnic kursowych, przy obliczaniu których uwzględnia się kurs faktycznie zastosowany (tzw. metoda podatkowa). W przypadku otrzymania należności w walucie obcej nie można mówić o kursie faktycznie zastosowanym, gdyż nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty. Z tego względu do wyceny zapłaty należności na rachunek walutowy i do kasy walutowej Spółka przyjmuje średni kurs NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie przychodu. Również w przypadku wypływu (rozchodu) waluty obcej z rachunku walutowego lub kasy walutowej (np. w związku z uregulowaniem zobowiązania w walucie obcej) nie dochodzi do faktycznej wymiany waluty i dlatego także w tym przypadku Spółka stosuje średni kurs NBP, z dnia poprzedzającego dzień rozchodu waluty.
  • W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka zobowiązana jest do rozliczania dodatnich i ujemnych różnic kursowych, przy obliczaniu których uwzględnia się kurs faktycznie zastosowany (tzw. metoda podatkowa). W przypadku wpływu na rachunek walutowy lub do kasy walutowej należności w walucie polskiej dochodzi do zastosowania konkretnego kursu przy operacji polegającej na zamianie wartości wyrażonej w walucie polskiej na walutę obcą. Wówczas do wyceny otrzymanych należności Spółka stosuje kurs ogłaszany przez bank, w którym posiada rachunek z dnia, w którym operacja wpływu na rachunek walutowy miała miejsce. Zasada ta dotyczy również wypływu (rozchodu) z rachunku walutowego lub kasy walutowej z tytułu zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie polskiej. Ponieważ dochodzi do faktycznej wymiany waluty Spółka stosuje kurs ogłaszany przez bank, w którym posiada rachunek walutowy.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania: (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 grudnia 2012 r.):

  • Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki, w sytuacji gdy nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty...
  • Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując kurs ogłaszany przez bank, w którym posiada rachunek z dnia wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki w sytuacji gdy dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty...

Zdaniem W...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »