Najem – podatek należny i naliczony

Podatek należny Obowiązek podatkowy powstaje zchwilą wystawienia faktury Od 1stycznia 2014r. obowiązują nowe zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego wVAT ztytułu świadczenia usług najmu. Zgodnie bowiem zart.19a ust.5 pkt4 lit.b tiret trzecie ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2011r., nr177, poz. 1054, zpóźn. zm., dalej: ustawa oVAT) obowiązek podatkowy wodniesieniu dotych usług powstaje zchwilą wystawienia faktury. Wynajmujący powinien mieć tu więc nauwadze przepisy art.106i ust.3 pkt4 ustawy oVAT, który stanowi, że fakturę zausługi najmu wystawia się nie później niż zupływem terminu płatności.

Jednocześnie faktura może być wystawiona wcześniej, przy czym może to nastąpić nawet na więcej niż 30 dni przed wykonaniem usługi. Warunkiem jest jednak to, aby taka faktura, wystawiona z wyprzedzeniem ponad 30-dniowym, zawierała informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Wynika to z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT.

A jeśli wynajmujący nie wystawił faktury?

Mimo iż zgodnie z wyżej przedstawioną zasadą obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu powstaje z chwilą wystawienia faktury, to może się zdarzyć, że wynajmujący takiej faktury nie wystawi. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być to, że wynajmujący:

 1. nie miał obowiązku wystawienia faktury z uwagi na fakt, że:
  • świadczone były usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, a najemcą była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
  • świadczone były usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (brak obowiązku wystawienia faktury wynika tu z art. 106b ust. 2, który stanowi, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku m.in. na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT; najem na cele mieszkalne korzysta zaś ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT; wynajmujący nie ma więc obowiązku wystawienia faktury ani na rzecz najemcy będącego osobą fizyczną, ani na rzecz przedsiębiorcy);
 2. nie wystawił faktury, mimo że spoczywał na nim taki obowiązek (np. w wyniku przeoczenia).

Bez względu na przyczynę, dla której faktura nie została wystawiona, zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »