Najem okazjonalny, czyli jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą

W założeniu ustawodawcy instytucja najmu okazjonalnego ma wzmocnić pozycję właścicieli lokali, którzy często w obawie przed trudnościami związanymi z usunięciem nierzetelnych lokatorów albo w ogóle rezygnują z wynajmowania swych lokali albo robią to w sposób nieoficjalny, bez zawierania umów i bez zgłaszania faktu osiągania dochodów z najmu do organów skarbowych. Ułatwienie właścicielom ścieżki postępowania na wypadek niewywiązywania się najemców z obowiązku opróżnienia lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy jest zachętą dla właścicieli, aby korzystali z tej formy najmu - wyjaśniło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Interpelacja nr 23827 do ministra inwestycji i rozwoju w sprawie nieuczciwych praktyk najemców

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zgłaszają się interesanci – wynajmujący własne mieszkania, którzy muszą zmagać się z nieuczciwymi praktykami najemców.

Najem jest szczególnym stosunkiem prawnym, bardzo ważnym we współczesnej gospodarce (według różnych danych w Polsce wynajmowanych jest obecnie nawet ponad 2 mln mieszkań). Konstrukcja ta z jednej strony pozwala zabezpieczyć miejsce życia dla olbrzymiej grupy osób niemieszkających we własnym mieszkaniu, z drugiej strony stanowi bardzo popularną formę zarabiania pieniędzy. Naprawa i konserwacja, drobne remonty, obowiązek utrzymania lokalu we właściwym stanie technicznym, a w szczególności terminowe opłacanie wierzytelności wobec właściciela lokalu to niektóre z obowiązków spoczywających na najemcy

Do podstawowych obowiązków wynajmującego mieszkanie należy głownie wydanie lokalu w stanie adekwatnym do umówionego użytkowania oraz utrzymywanie go w takim stanie przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo właściciel jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła czy energii elektrycznej. Ponosi również odpowiedzialność za inne instalacje i urządzenia, które stanowią wyposażenie mieszkania i budynku określone odrębnymi przepisami.

Oznacza to, że wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia. Tym samym odpowiada on za dokonywanie napraw oraz przywrócenie poprzedniego stanu, chyba że straty bądź uszkodzenia powstały z winy najemcy, co więcej - zobowiązany jest do dokonywania w szczególności napraw oraz nakładów na rzecz, koniecznych dla zachowania wynajmowanego lokalu w stanie niepogorszonym.

Umowa najmu przede wszystkim powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej i określać wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami. Jednak przede wszystkim najem, który określa pisemna umowa chroni przed ewentualnymi sporami.

Jednak pomimo faktu często restrykcyjnych zapisów umowy istnieje poważny problem przestrzegania i weryfikacji jej zapisów. Często zdarzają się sytuacje, w których to najemcy nie respektują zawartych umów poprzez na przykład nieterminowe opłacanie kosztów wynajmu czy też dewastacje wynajmowanego mieszkania. Co gorsza, właściciele lokali posiadają bardzo ograniczone możliwości reagowania w takich sytuacjach, a jedyną możliwością usunięcia niechcianego lokatora jest wstąpienie na drogę sądową, która trwa niekiedy kilka miesięcy.

W obowiązujących przepisach istnieje tak zwana instytucja „umowy wynajmu okazjonalnego”, która jednak w praktyce jest trudna do sporządzenia z uwagi na potrzebę okazania wielu zaświadczeń, a także sporządzenia umowy w obecności notariusza.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przyjrzenie się zaprezentowanemu zagadnieniu i odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie zmian w obowiązującym prawodawstwie w zakresie obrony praw nie tylko wynajmujących mieszkanie lokatorów, ale również właścicieli nieruchomości, tak aby mogli oni skutecznie wyegzekwować postanowienia zawarte w sporządzonej umowie?
  2. W jaki sposób odpłatnie udostępniający swoje mieszkania właści...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »