Najem na ryczałcie: Refaktury za media są przychodem dla przedsiębiorcy

Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności i przedsiębiorca powinien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się od 2000 r. przedsiębiorca, który prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą, w formie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest, zgodnie z PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca wynajmuje wyłącznie lokale użytkowe, znajdujące się w budynku, będącym składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą (środkiem trwałym). Podatek dochodowy opłacany jest liniowo - 19% stawką. W umowach z najemcami określono, że oprócz czynszu najmu, najemcy zobowiązani są do ponoszenia następujących kosztów związanych bezpośrednio z używaniem przedmiotu najmu:

  • opłaty za zużytą energię elektryczną,
  • opłaty za zużycie gazu,
  • opłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Koszty, o których mowa powyżej, najemcy pokrywają adekwatnie do faktycznego zużycia wykorzystywanych mediów, które są mierzone zainstalowanymi przez wynajmującego licznikami i proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni. Umowy z dostawcami ww. mediów zostały zawarte przez wynajmującego.

W związku z powyższym najemcy dokonują zwrotu tych opłat na rachunek bankowy wynajmującego, na podstawie wystawianych refaktur, według stawek stosowanych przez dostawców tych mediów (bez doliczania marży) w stosunku do wynajmującego.

Od nowego roku przedsiębiorca planuje zmienić formę opodatkowania świadczonych usług najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i należny z tego tytułu podatek opłacać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy zwrot opłat za media, w przypadku ich refakturowania, należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i rozliczać z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jego zdaniem, nie jest to przychód z działalności gospodarczej i z tego tytułu nie należy rozliczać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

23 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, sygn. 0114-KDIP3 2.4011.918.2021.1.MG, w której uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. Następnie przedsiębiorca 28 stycznia 2022 r. wniósł skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA uchylił interpretację - wyrokiem z 16 listopada 2022 r. sygn. akt I SA/Po 182/22.

 

 

Dyrektor KIS:

1. ponownie rozpatrzył sprawę przedsiębiorcy uwzględniając przy tym wyrok WSA,
2. stwierdził, że stanowisko przedsiębiorcy jest nieprawidłowe.

W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »