Nagroda roczna w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Spółka wypłaca swoim pracownikom nagrodę roczną na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Zgodnie z zapisami regulaminu pracownikom przysługuje nagroda roczna za poprzedni rok w wysokości 8,5% podstawy i jest wypłacana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Czy w zaistniałym stanie faktycznym, wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuły wypłaconej pracownikom nagrody rocznej oraz wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tej nagrody - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuły wypłaconej pracownikom nagrody rocznej oraz wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od tej nagrody.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wypłaca swoim pracownikom nagrodę roczną na podstawie wprowadzonego regulaminu wynagradzania. Zgodnie z zapisami regulaminu „pracownikom przysługuje nagroda roczna za poprzedni rok w wysokości 8,5% podstawy (...). Nagroda będzie wypłacana w terminie do 31 marca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Uprawniony do nagrody rocznej jest pracownik, który efektywnie przepracuje w zakładzie co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, za który wypłacana jest nagroda. Za czas efektywnie przepracowany uznaje się również: dni nieobecności w pracy wynikające z urlopów wypoczynkowych, delegacji służbowych, kursów i szkoleń organizowanych przez pracodawcę, obecności na kontrolnych i okresowych badaniach lekarskich, zwolnień chorobowych spowodowanych wypadkiem przy pracy bez winy pracownika. Podstawą nagrody rocznej jest roczne wynagrodzenie brutto pracownika za czas przepracowany w poprzednim roku (...)”.

Spółka wypłaciła pracownikom nagrodę roczną za 2014 r. 16 stycznia 2015 r., natomiast składki na ZUS, FP i FGŚP od tej nagrody zostały zapłacone 16 lutego 2015 r. Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, wypłacona pracownikom nagroda roczna oraz składki na ZUS, FP, FGŚP od tej nagrody stanowią koszty uzyskania przychodów w 2014 r.?

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacona nagroda roczna za 2014 r. będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w miesiącu grudniu 2014 r. Nagroda roczna jest należnością, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychód ze stosunku pracy), jest należna za 2014 r. oraz została wypłacona w terminie wynikającym z obowiązującego w Spółce regulaminu wynagradzania. Zatem, spełnione zostały wszystkie przesłanki wymienione w art. 15 ust. 4g, aby można było uznać wypłaconą nagrodę roczną za koszt uzyskania przychodów w ostatnim miesiącu 2014 r.

Na mocy art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki ZUS od nagrody rocznej w części finansowanej przez Spółkę, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w miesiącu lutym 2015 r. Składki te mogłyby stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2014 r., gdyby zostały zapłacone do 15 stycznia 2015 r. Nagroda roczna należna za 2014 r. została wypłacona w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania w styczniu 2015 r., ale składki nie zostały zapłacone do 15 dnia tego miesiąca. W takim przypadku, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d, w związku z czym składki te są kosztem uzyskania przychodów w momencie dokonania zapłaty tj. w miesiącu lutym 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »