Nabywanie towarów od kontrahentów unijnych przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT, ale którzy zamierzają nabywać towary odkontrahentów zUnii Europejskiej, muszą mieć na uwadze to, że niekiedy dokonanie takich transakcji będzie wiązało się zkoniecznością dopełnienia odpowiednich formalności wymaganych przepisami prawa podatkowego, adokładniej wynikającymi zustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2016r., poz. 710, zpóźn. zm.; dalej: ustawa oVAT).

Zasada ogólna i obligatoryjne rozliczanie WNT na terytorium Polski

Co do zasady dopóki wartość takich wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na terytorium Polski nie przekroczy określonego limitu, polski przedsiębiorca niebędący czynnym podatnikiem VAT może nabywać te towary, płacąc cenę brutto. Obowiązek naliczenia podatku spoczywa bowiem w takiej sytuacji na sprzedawcy. Stanowi o tym art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o VAT, zgodnie z którym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje między innymi w przypadku, gdy dotyczy towarów nabywanych przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, czyli tych korzystających ze zwolnienia z podatku z uwagi na nieprzekroczenie limitu rocznego obrotu w wysokości 150 000 zł, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł.

Przy obliczaniu tego limitu 50 000 zł pod uwagę należy brać kwoty netto wykazane na fakturach wystawionych przez unijnych sprzedawców. Stosownie do postanowień art. 10 ust. 4 ustawy o VAT przy ustalaniu tej wartości nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane.

Oznacza to, że dopiero po przekroczeniu tego wskazanego w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT limitu 50 000 zł powstaje obowiązek rozliczania nabycia na zasadach WNT. Co istotne, w razie gdy dojdzie do jego przekroczenia, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o VAT uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. Oznacza to tyle, że w sytuacji gdy, dokonując transakcji, jednocześnie przekracza się ten limit, cała jej wartość musi być opodatkowana w Polsce na zasadach dotyczących WNT. Stanowi o tym art. 10 ust. 5 ustawy o VAT.

Tak uznał też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1506/10:

W konsekwencji nie jest możliwe przyjęcie, że w przypadku zawarcia transakcji, w wyniku której następuje przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »