Na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców nie ma szans

Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską, wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a więc w zasadzie likwidacja obecnie obowiązujących zasad mogłaby negatywnie wpłynąć na okres w życiu, kiedy to podjęcie dodatkowego zatrudnienia, czy prowadzenia działalności gospodarczej, może być stosunkowo trudne bądź nieosiągalne. Ponadto proponowana zmiana nie może zostać wprowadzona w oderwaniu od rozwiązań stosowanych do innych grup uczestniczących w systemie ubezpieczeń społecznych. Mogą bowiem pojawić się zarzuty o to, dlaczego w przypadku przedsiębiorców składki są dobrowolne, a np. w przypadku pracowników - nie.

 

Interpelacja nr 37635 do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców

Szanowny Panie Premierze,

na mocy art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców złożonego w dniu 4 grudnia 2019 roku przez Klub Parlamentarny PSL - Koalicja Polska.

Skutki pandemii, inflacji oraz wojny w Ukrainie coraz mocniej uderzają w polskie biznesy. Według informacji podanej niedawno przez Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, w ostatnim czasie ponad 200 tys. firm zamknęło się lub zawiesiło działalność, a w ich ślady zamierzają pójść kolejne. Co czwarty przedsiębiorca był zmuszony wziąć kredyt, by nie stracić płynności finansowej. Główne przyczyny są dwie: ceny energii oraz wysokie składki, które w dodatku od stycznia 2023 wzrosną o średnio 207 zł miesięcznie.

W tej sytuacji racjonalne wydaje się wprowadzenie ulgi w postaci dobrowolnego ZUS lub wakacji od ZUS, co już w grudniu 2019 roku zaproponował Klub Parlamentarny PSL - Koalicji Polskiej, składając projekt ustawy, tym bardziej, że kondycja finansowa ZUS, zdaniem prezes Gertrudy Uścińskiej, jest ostatnio więcej niż zadowalająca.

Proszę zatem o rozważenie mojej propozycji oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie jest Pana stanowisko wobec propozycji dobrowolności ZUS?
  2. Czy projekt ustawy o dobrowolnym ZUS autorstwa posłów PSL - KP będzie procedowany w tym roku?
  3. Ile, według rządowych prognoz, upadnie małych i średnich firm w 2023 roku?
  4. Co rząd zamierza robić w celu ratowania polskich przedsiębiorstw przed bankructwem?

 

Posłowie:
Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk

1 grudnia 2022 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 37635 w sprawie projektu ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z otrzymaną interpelacją nr 37635 Pani Poseł Urszuli Pasławskiej i Pana Posła Krzysztofa Paszyka, w sprawie dalszego procedowania projektu ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców - w oparciu o stanowisko Ministra Rozwoju i Technologii uprzejmie informuję, co następuje.

Zawarta w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 58) kwestia wyłączenia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości dobrowolnego ubezpieczenia - była także przedmiotem art. 9 zawartego w poselskim projekcie ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 324).

Wskazany wyżej poselski projekt ustawy był rozpatrywany przez Sejm wspólnie z wniesioną przez Rząd ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 330) i w części dotyczącej wyłączenia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą, przy jednoczesnym pozostawieniu ww. osobom możliwości dobrowolnego ubezpieczenia - Sejm odrzucił proponowane zapisy w tej kwestii zawarte w projekcie ustawy z druku 324. W związku z powyższym procedowanie obecnie kolejnego projektu ustawy zawierającego analogiczne rozwiązania jak w odrzuconym przez Sejm art. 9 projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 324) - wydaje się być niecelowe i bezprzedmiotowe.

Kwestia obowiązku ubezpieczeń społecznych została uregulowana przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009, ze zm.).

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym gospodarczą) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Z tego tytułu spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, mogą - na swój wniosek - zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Podstawę wymiaru składek dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Mając natomiast na względzie, że największe trudności związane z wywiązaniem się z obowiązku opłacania składek mogą wystąpić na początku prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy ustawy o systemie ubezpiecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »