MZ: NIE dla dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi

Uprawnienia przysługujące Honorowym Dawcom Krwi należy rozpatrywać nie w kontekście głównych przesłanek determinujących donację, a dowodów uznania i wdzięczności za oddaną krew i jej składniki. Decyzja o oddaniu krwi powinna wynikać z chęci dzielenia się z innymi, nie zaś z kalkulacji zysków. Wprowadzenie finansowego dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi wykracza poza ideę honorowego, dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa krwi, gdyż w sposób bezpośredni skutkuje przyznaniem gratyfikacji finansowej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 1364 do ministra zdrowia w sprawie dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi

Szanowna Pani Minister,

w trakcie dyżuru poselskiego do mojego biura zgłosiła się grupa honorowych dawców krwi z propozycją rozszerzenia przywilejów zasłużonych dla zdrowia honorowych krwiodawców. Podczas rozmowy zaproponowali oni, aby każdy emerytowany honorowy dawca krwi otrzymywał dodatek do emerytury w wysokości 300 zł pod warunkiem, że oddał co najmniej 20 litrów krwi. Podkreślili również, że honorowym krwiodawcom przysługuje szereg udogodnień w tym: zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i w dniu następnym, możliwość bezpłatnego uzyskania wyników swoich badań laboratoryjnych, zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi, ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa, możliwość korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz w zależności od miejscowości także ulgi (bądź zwolnienie z opłat) na przejazdy komunikacją publiczną. Jak podkreślili są to udogodnienia, które dotyczą tylko czynnych dawców krwi. Wraz z zakończeniem donacji wspomniane udogodnienia tracą bezpowrotnie. Nawet możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych już w tej chwili straciła na wartości, bo wielokrotnie dochodzi do sytuacji spornych z pacjentami czekającymi w kolejce do lekarza.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy minister zdrowia rozważa lub planuje wprowadzenie dodatku w wysokości 300 zł dla emerytowanych honorowych dawców krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, ale utracili swoje przywileje wraz z zakończeniem donacji?
  2. Czy w trakcie prac nad petycją w sprawie rozszerzenia przywilejów zasłużonych honorowych dawców krwi przeliczono jakie byłyby to wydatki dla budżetu?
  3. Czy minister zdrowia rozważa kontynuację prac nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie zapoczątkowane w poprzedniej kadencji?

Poseł Adam Dziedzic

6 lutego 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 1364 w sprawie dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 1364 Posła Adama Dziedzica w sprawie dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi,uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe, dobrowolne i nie może pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Dlatego też każda decyzja o ewentualnym rozszerzeniu lub zmianie uprawnień przysługujących Honorowym Dawcom Krwi podejmowana jest w kontekście obowiązujących przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego, które jednoznacznie stanowi, że „oddawanie krwi, osocza lub innych składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Wyłącza to również przyznanie wynagrodzenia w formie wypoczynku, który wykracza poza czas odpowiednio konieczny do oddania krwi i dojazdu. Drobne dowody uznania, napoje i zwrot kosztów podróży są zgodne z pojęciem dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi”. Należy mieć również na uwadze stanowisko prezentowane na posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Transfuzji Krwi, działającego w ramach Rady Europy1, podczas którego dyskutowana była definicja „finansowej korzyści”. W kontekście Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowania biologii i medycyny z dnia 19 listopada 1996 r. „finansowa korzyść” została określona jako zapłata lub korzyść jakiegokolwiek rodzaju oferowana bezpośrednio żywemu dawcy lub rodzinie zmarłego dawcy.

Rekompensata nigdy nie powinna wiązać się z donacją, w tym jej końcowym celem lub jakośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »