MRPiT o szkoleniach BHP

Czy i ewentualnie w jakich sytuacjach osoba przyjmowana do pracy (np. po raz kolejny u tego samego pracodawcy) może być zwolniona z obowiązku poddania szkoleniu wstępnemu ogólnemu lub stanowiskowemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? Kogo właściwie należy rozumieć pod pojęciem pracownika wyznaczonego przez pracodawcę do realizacji szkolenia wstępnego bhp osób przyjmowanych do pracy? Jak potwierdzić i czym udokumentować jego zasób wiedzy i umiejętności? Czy pracodawca może ustalić inną (rzadziej) częstotliwość realizacji szkoleń okresowych w dziedzinie bhp - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Interpelacja nr 21969 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowny Panie Premierze!

Tematykę szkoleń bhp osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników regulują postanowienia art. 237.3 Kodeksu pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określające jego szczegółowe zasady, zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Rozbieżności wywołują nieprecyzyjne zapisy par. 10 ust. 2 tego rozporządzenia odnoszące się do pracownika (innego niż osoba wykonująca na rzecz pracodawcy zadania służby bhp), którego pracodawca może wyznaczyć do realizacji szkolenia wstępnego ogólnego w dziedzinie bhp osób przyjmowanych do pracy.

Wątpliwości wywołuje też brak precyzyjnych zapisów rozporządzenia w zakresie czasu trwania instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp (w sytuacjach kiedy jest on wymagany), choć na jego zróżnicowanie w zależności od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony, wskazują postanowienia par. 11 ust. 4 tego rozporządzenia. Wątpliwości stwarza również brzmienie par. 15 ust. 3 ww. rozporządzenia, którego treść sugeruje możliwość odstąpienia przez pracodawcę, po konsultacji z pracownikami, od ustalonej w rozporządzeniu częstotliwości szkoleń oraz uprawnia do ustalenia czasu trwania szkoleń okresowych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy i ewentualnie w jakich sytuacjach osoba przyjmowana do pracy (np. po raz kolejny u tego samego pracodawcy) może być zwolniona z obowiązku poddania szkoleniu wstępnemu ogólnemu lub stanowiskowemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 2. Kogo właściwie należy rozumieć pod pojęciem pracownika, o jakim mowa w par. 10 ust. 2 ww. rozporządzenia - wyznaczonego przez pracodawcę do realizacji szkolenia wstępnego bhp osób przyjmowanych do pracy?
 3. Jak potwierdzić i czym udokumentować określony w treści par. 10 ust. 2 rozporządzenia zasób wiedzy i umiejętności - zapewniający właściwą realizację programu instruktażu - pracownika, którego pracodawca może wyznaczyć do realizacji szkolenia wstępnego bhp osób przyjmowanych do pracy i jakie winien on odbyć szkolenia w celu zagwarantowania poprawnej realizacji tego instruktażu?
 4. Ile powinien wynosić czas trwania szkolenia wstępnego ogólnego i szkolenia stanowiskowego osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy, niepełnym wymiarze czasu pracy, np. 1/4 lub 1/8 etatu, oraz osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności?
 5. Czy pracodawca może, a jeżeli tak, to w jakich granicach, dowolnie, według swojego uznania, określać czas trwania instruktażu wstępnego ogólnego i instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp ww. osób przyjmowanych do pracy, na jedno lub kilka stanowisk, czy też osób ponownie przyjmowanych do pracy na dane lub zbliżone stanowisko (np. po przerwie w zatrudnieniu), czy też przyjmowanych do pracy osób o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w danej branży?
 6. Czy na zasadach określonych w par. 15 ust. 3 ww. rozporządzenia pracodawca może ustalić inną (rzadziej) częstotliwość realizacji szkoleń okresowych w dziedzinie bhp niż wynika to z treści postanowień par. 15 ust. 1, 2 i 4 tego rozporządzenia i jako organizator szkolenia dowolnie ustalić czas trwania szkoleń okresowych pracowników, w tym zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnosprawnych?

Poseł Filip Kaczyński

26 marca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 21969 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 21969 Pana Posła Filipa Kaczyńskiego z dnia 1 kwietnia br., uprzejmie przedstawiam poniższe stanowisko.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »