MRiPS: Płatnicy składek otrzymają zaległe świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Resort rodziny i polityki społecznej przygotował stosowny projekt ustawy zmieniającej. W ustawie tej została wprowadzona regulacja, na mocy której płatnicy składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek (umowa jest realizowana) traktowani są jako osoby nieposiadające zadłużenia wobec ZUS. Ubezpieczony będzie miał prawo do świadczeń za okres od 1 stycznia 2022 r. Ponowne ustalenie prawa do świadczeń za okres od 1 stycznia 2022 r. zostanie przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu.

 

Interpelacja nr 36560 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie niezgodności stanowiska ZUS z obowiązującymi przepisami polegającej na odmówieniu prawa do zasiłku chorobowego

Szanowna Pani Minister!

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do świadczeń chorobowych, o ile posiada wymagany okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, pozbawia przedsiębiorcę możliwości otrzymywania wymienionych wyżej świadczeń - do czasu spłaty całości zadłużenia (art. 2a ustawy zasiłkowej). Obecnie kwota zadłużenia nie może przekroczyć 30,10 zł. Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie zaległości składkowych na raty. Pozytywna decyzja, a następnie terminowa realizacja układu ratalnego i bieżących składek nie powinna wpływać na wypłatę świadczenia chorobowego.

Podsumowując, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która podpisała z ZUS-em układ ratalny na spłatę zaległych składek powinna mieć wypłacony zasiłek chorobowy ponieważ:

  • spłaca zaległości zgodnie z harmonogramem,
  • wywiązuje się z terminowego opłacania bieżących składek.

Byłoby to zgodnie z oficjalną informacją znajdującą się na stronie www.zus.pl, z której wynika, że zadłużenie, które jest objęte układem ratalnym nie jest zaległością powodującą brak prawa do zasiłku chorobowego. Cytat: „Jeżeli masz zadłużenie, skorzystaj z układu ratalnego. Dzięki układowi ratalnemu możesz spłacić dług i jednocześnie, po opłaceniu składki bieżącej, możesz nabyć prawo do świadczeń” (https://www.zus.pl/-/oplacasz-skladki-na-wlasne-ubezpieczenie-to-informacja-dla-ciebie).

Jednak w praktyce w przypadku wystąpienia choroby ZUS podejmuje decyzję o odmowie prawa do zasiłku chorobowego. Uzasadnia to faktem, że istnieje zadłużenie wobec ZUS w kwocie przekraczającej 30,10 zł (1% minimalnego wynagrodzenia za pracę). ZUS jednocześnie potwierdza, że składki są opłacane terminowo i w pełnej wysokości, wobec czego dana osoba podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie ma prawa do zasiłku. Interpretacja powyższego przepisu znalazła potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego m.in. w wyroku z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt III UK 204/17). Cytat: „Uregulowaniem zadłużenia będzie zatem również ustalenie w układzie ratalnym harmonogramu spłat zaległości składkowych (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej). Oznacza to, że roszczenie o wypłatę świadczenia nie wygasa (...), ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »