MRiPS o zmianach dot. wdowich emerytur

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych państwo gwarantuje wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jest to o tyle istotne, że wpływy ze składek nadal nie pokrywają wypłaty świadczeń z FUS. Fundusz ten korzysta zatem z corocznych dotacji budżetowych. Możliwości angażowania się budżetu państwa w funkcjonowanie FUS są jednak ograniczone sytuacją finansów publicznych. W świetle powyższego obecnie obowiązujące rozstrzygnięcia, choć być może nie spełniają oczekiwań wszystkich zainteresowanych, należy uznać za optymalne - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Interpelacja nr 37643 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla wdów i wdowców

Szanowna Pani Minister,

powszechnie wiadomo, że życie osób po stracie męża lub żony staje się niewiarygodnie ciężkie i wymaga odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Takie osoby zmagają się z żałobą i redefinicją pewnych zwyczajów, zachowań, a także codziennej rutyny. Poza sferą psychiczną i organizacyjną osobom po stracie żony/męża często towarzyszą poważne kłopoty finansowe, gdyż ich codzienny budżet zostaje zachwiany. Nagle finanse składające się z dwóch źródeł dochodów zostają okrojone do jednego, często bardzo niskiego dochodu.

W związku z powyższym zwracam się prośbą o odpowiedź na wszystkie następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Pani Minister co do modyfikacji i poszerzenia świadczeń dla wdów i wdowców?
  2. Jak Pani Minister ocenia zmianę zaproponowaną przez Koalicję Obywatelską zakładającą dodatkowe przyznanie 25% emerytury zmarłego małżonka/małżonki?
  3. Jakie inne warianty zmian na rzecz wdów i wdowców i ich kłopotów finansowych ma przygotowane lub planuje przygotować ministerstwo?

 

Posłanka Aleksandra Gajewska

1 grudnia 2022 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 37643 w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla wdów i wdowców

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację znak: K9INT37643, którą złożyła Pani Aleksandra Gajewska Poseł na Sejm RP, w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla wdów i wdowców, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Istotę konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego stanowi zagwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego dla osób, które z racji wystąpienia określonych zdarzeń (ryzyk) ubezpieczeniowych uniemożliwiają im lub ograniczają dalsze utrzymywanie się z pracy zarobkowej. Świadczenia emerytalno-rentowe są przedmiotem praw nabytych przez osobę ubezpieczoną, w związku z jej własnym udziałem w tworzeniu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. System ubezpieczeń społecznych ściśle bowiem uzależnia wysokość świadczeń od podstawy wymiaru składek i długości stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych) osoby ubezpieczonej, a nie sumy składek wpłaconych przez zmarłego ubezpieczonego i członków jego rodziny. Tę zasadę współzależności między wysokością składek i długością okresu ich opłacania, a wysokością emerytury potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r. (sygn. akt K 5/99) uznając, że „wysokość świadczeń nie powinna nadmiernie odbiegać od wkładu ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeń społecznych”.

Kwestia podlegania ubezpieczeniom społecznym została uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.). Począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r., tj. od dnia wejścia w życie tej ustawy, każda osoba ubezpieczona posiada w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych indywidualne konto, na którym są ewidencjonowane składki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w tym na ubezpieczenie emerytalne, finansowane w równych częściach przez pracownika i pracodawcę (art. 16 ust. 1 tej ustawy). Środki zgromadzone na tym koncie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »