MRiPS: Młodocianych czeka podwyżka wynagrodzeń

W przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekcie, który został opublikowany 8 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zaproponowano, by wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu zostało podwyższone w stosunku procentowym do wysokości przeciętnej płacy: w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8 proc.; w drugim roku nauki - nie mniej niż 9 proc.; w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10 proc.; w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7 proc. W praktyce np. w trzecim roku nauki minimalna stawka wyniosłaby 673,35 zł.

 

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, zwane dalej „rozporządzeniem”, zostało wydane na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.

W myśl § 19 rozporządzenia młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (ust. 1).

Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi (ust. 2):

  1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%;
  2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%;
  3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.

Natomiast w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianym przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 (§ 20).

Powyższe wielkości określone w § 19 ust. 2 rozporządzenia obowiązują od dnia 1 września 2019 r. i zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego mł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »