MRiPS: Elastyczny czas pracy już jest w Kodeksie pracy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szeroki wachlarz regulacji prawnych dających możliwość zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami (lub związkami zawodowymi) w obrębie poszczególnych zakładów pracy, w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy. Są wśród nich, zarówno unormowania korzystne dla pracodawców, jak i dla pracowników, które ułatwiają w istotny sposób utrzymanie ciągłości produkcji i zachowanie miejsc pracy. W związku z powyższym obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy w przedmiotowym zakresie - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Interpelacja nr 35770 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian prawnych w Kodeksie pracy w zakresie organizacji czasu pracy bazujących na dialogu zarządów firm ze stroną związkową

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu, na podstawie § 8 swojego regulaminu (załącznik do uchwały nr 11/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.) podjęła w dniu 3 sierpnia 2022 r. uchwałę nr 109/2022 określającą stanowisko w sprawie zmian uelastycznienia czasu pracy.

W ocenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna i gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. W następstwie wielu zdarzeń (pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, spowolnienie gospodarcze) dochodzi do przestojów i okresowego zawieszenia działalności w wielu sektorach. Wg WRRP dla zachowania zdolności produkcyjnych nie wystarczają dotychczasowe regulacje prawne w zakresie elastycznego czasu pracy.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu w swoim stanowisku wskazuje, że:

„…W polskim systemie prawa pracy nie istnieje wprawdzie definicja elastycznego czasu pracy, ale w praktyce pojęcie to stosowane jest do zasad opisanych w Dziale Szóstym Rozdziale IV Kodeksu pracy pn. Systemy i rozkłady czasu pracy. Projektowane zmiany muszą zatem dotyczyć regulacji kodeksowych, tym bardziej więc wymagają sprawiedliwego uwzględnienia interesów zarówno przedsiębiorców, pracodawców, jak i pracowników…

…Rada podkreśla, że gdyby pojawiły się ustawowe możliwości zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami w zakresie czasu pracy, poprawiłoby to warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu wnosi postulat o stworzenie prawnych możliwości zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami w obrębie poszczególnych zakładów pracy. Takie rozwiązanie gwarantowałoby, że w sytuacji zagrożenia ograniczeniami produkcji, związki zawodowe mogłyby porozumieć się z pracodawcami, co do okresowych zmian czasu pracy. Byłoby to narzędzie pozwalające na utrzymanie ciągłości produkcji i zachowanie miejsc pracy z korzyścią dla jednej i drugiej strony stosunku pracy. Natomiast przedłużające się prace nad stworzeniem takich możliwości, mogą doprowadzić do zagrożenia i upadku licznych zakładów i w konsekwencji likwidacji wielu miejsc pracy.

Wobec powyższego, w trosce o przyszłość, dobrą kondycję firm oraz stabilne, godne i bezpieczne zatrudnienie, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu popiera inicjatywę dotyczącą zmian w organizacji czasu pracy, bazującą na dialogu zarządów firm ze stroną związkową."

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w najbliższym czasie planowane są prace nad zmianami w Kodeksie pracy?
  2. Czy jest możliwość umieszczenia zmian w Kodeksie pracy w zakresie organizacji cz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »