Możliwość samofakturowania

Zasadą jest wystawianie faktur przez sprzedawcę. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 106d przewiduje odstępstwo od niej – instytucję samofakturowania. Określając jednym zdaniem sprowadza się ona do zamiany ról pomiędzy stronami przy czynności fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopełnia obowiązku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usługodawca realizuje swoje świadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzają wystawieniem żadnego dokumentu.

Instytucja ta została ustanowiona w art. 224 Dyrektywy 2006/112/WE/RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1). Zgodnie z tym przepisem faktura może być wystawiona przez nabywcę lub usługobiorcę jeżeli istnieje porozumienie pomiędzy stronami i pod warunkiem istnienia określonej procedury zatwierdzania faktur przez dostawcę lub usługodawcę.

Przepis ten został implementowany przez ustawę o VAT w postaci art. 106d tego aktu prawnego.

Krąg podmiotów uprawnionych do samofakturowania jest szeroki. Są to: polski podatnik VAT, podatnik z innego państwa członkowskiego UE, podatnik zagraniczny (poza unijny), osoba prawna niebędąca podatnikiem. Nabywcami, którzy nie mają prawa do wystawienia faktury to: osoby fizyczne niebędące podatnikami oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i niebędące podatnikami.

Przykład
Podatnik oddelegował pracowników na Ukrainę w celu budowy i uruchomienia skomplikowanej linii produkcyjnej. Ze względu na złożoność robót potrwają one kilka miesięcy. Umówił się więc z usługobiorcą, że to on będzie wystawiał mu fakturę. Będąc na miejscu najlepiej wie jaki zakres robót został w danym czasie wykonany i za jaki z nich może zostać obciążony. Kontrahent ukraiński musi być jednak świadomy, że fakturę jest zobowiązany wystawić zgodnie z polskimi regulacjami dotyczącymi VAT.

Należy jednak zwrócić uwagę, że samofakturowaniem na podstawie regulacji ustawy o VAT nie może zostać objęta dostawa towarów ani wykonywanie usług, gdy miejsce świadczenia znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. W takiej sytuacji o jego dopuszczalności decydują regulacje państwa członkowskiego UE innego niż Polska, na którego terytorium świadczenie miało miejsce.

Przesłanki samofakturowania

Aby samofakturowanie było dopuszczalne konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

  1. zawarcia przez strony umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz nabywcy.

    Powinna ona określać rodzaj towarów lub usług, którego samofakturowanie będzie dotyczyć, sposób przekazywania dokumentów, możliwe do wystąpienia sytuacje, aby uniknąć problemów z ich rozstrzyganiem. Dobrze jest zatem ustalić sposób działania w razie zaistnienia nieprawidłowości w dokumentach, okres na jaki umowa została zawarta oraz uprawnienia do wcześniejszego zrezygnowania z niej;
  2. określenia procedury zatwierdzani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »