Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych

Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia kwartału? Czy premia regulaminowa roczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia następującego po roku, za który premia przysługuje, stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który przysługuje?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2013 r. (data wpływu 17 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: „Spółka”) zatrudnia pracowników i jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Spółka jest także podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i rozlicza przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów (dalej: „KUP”). Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka rozlicza się w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) w sposób uproszczony. Spółka wpłaca zaliczki na podatek CIT w 2013 r. w wysokości stałej obliczonej zgodnie z podatkiem CIT zapłaconym w 2011 r.

Spółka posiada Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (dalej: „ZUZP”) dotyczący zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom. W Protokole dodatkowym nr 1/2011 do ZUZP z dnia 20 grudnia 2011 r. Spółka ustaliła następujące zasady wypłaty pracownikom premii zawarte w art. 15(1):

 1. „Każdy pracownik, który przepracował w Sp. z o.o. cały miesiąc kalendarzowy bez żadnego dnia nieobecności, z wyjątkiem nieobecności spowodowanych: urlopami wypoczynkowymi, urlopami okolicznościowymi, opieką (2 dni) nad dzieckiem do lat 14, szkoleniami, delegacjami, oddelegowaniem (wg art. 174¹ KP), otrzymuje premię miesięczną w wysokości 5% przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego, wypłacaną po zakończeniu danego kwartału.
 2. Za urlopy okolicznościowe uważa się urlopy udzielane pracownikom na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60 poz. 281 z późn. zm.).
 3. Pracownicy, którzy przepracują w Sp. z o.o. cały rok kalendarzowy bez żadnego dnia nieobecności, z wyjątkiem nieobecności wymienionych w ust. 1 oprócz premii miesięcznych otrzymują premię roczną w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc danego roku.”

Z powyższych uregulowań wewnętrznych wynika, że premia ma charakter regulaminowy: po spełnieniu określonych powyżej przesłanek pracownik ma zawsze prawo do premii i nie może ona być niewypłacona pracownikowi. Brak wypłaty premii w przypadku, gdy pracownik przepracował cały miesiąc lub rok bez nieobecności skutkuje roszczeniem pracownika w stosunku do Spółki o wypłatę tej premii jako należnej.

Z dokumentów wewnętrznych Spółki wynika także, że powyżej opisana premia jest wypłaca razem z wynagrodzeniem, tj.:

 • do dnia 10-tego miesiąca po zakończeniu kwartału w przypadku premii miesięcznych;
 • do dnia 10-tego stycznia po zakończeniu roku w przypadku premii rocznej.

Spółka wypłaca premie zawsze terminowo i nie ma tutaj opóźnień w wypłatach.

W praktyce, Spółka postępuje w następujący sposób:

 1. premia miesięczna jest naliczana miesięcznie w wysokości 5% przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego. Premia miesięczna jest wypłacana kwartalni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »