Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusów

Pytanie podatnika: W celu zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy z partnerami handlowymi, spółka wprowadziła specjalny program mający premiować najbardziej solidnych i aktywnych partnerów. Podstawowym założeniem ww. programu jest przyznanie przez spółkę dwojakiego rodzaju bonusów: bonusu lojalności oraz bonusu serwisowego. W jakim momencie spółka powinna rozpoznać w kosztach wydatki z tytułu płatności bonusu lojalności i serwisowego, w związku z nabyciem przez spółkę usługi wyłączności sprzedaży i usługi napraw gwarancyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2013 r. (data wpływu 25 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu bonusów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu bonusów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Bieżący rok podatkowy Spółki jest drugim rokiem Jej działalności. W tym roku Spółka dokonała zmiany roku obrotowego z kalendarzowego na trwający od 1 marca do ostatniego dnia lutego kolejnego roku. W konsekwencji, bieżący rok podatkowy jest rokiem przejściowym i trwa 14 miesięcy od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją przenośnych oraz stacjonarnych urządzeń grzewczych i chłodzących. Działalność Spółki w zakresie sprzedaży tego rodzaju urządzeń podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sprzedaż produktów Spółki odbywa się przez rozbudowaną sieć dystrybucyjną. W celu zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy z partnerami handlowymi, Spółka wprowadziła specjalny program mający premiować najbardziej solidnych i aktywnych partnerów. Podstawowym założeniem powyższego programu jest przyznanie przez Spółkę dwojakiego rodzaju bonusów:

 • bonusu lojalności,
 • bonusu serwisowego.

Spółka dokonuje płatności bonusu lojalności na rzecz partnerów handlowych w zamian za wykonanie na rzecz Spółki świadczenia polegającego na prowadzeniu sprzedaży urządzeń w punktach handlowych oraz na platformach internetowych partnerów handlowych wyłącznie pod marką należącą do Spółki. Dodatkowym warunkiem dokonania takiej płatności przez Spółkę jest odbycie przez partnera indywidualnego szkolenia handlowo - technicznego dedykowanego urządzeniom Spółki i pozyskanie odpowiedniego certyfikatu.

Wartość bonusu lojalności jest kalkulowana jako procent od wartości zakupów urządzeń pod marką Spółki, dokonanych przez partnerów handlowych w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Spółka dokonuje płatności bonusu serwisowego na rzecz partnerów handlowych w zamian za wykonanie na rzecz Spółki świadczenia polegającego na przeprowadzeniu określonej liczby napraw gwarancyjnych zgłoszonych i zatwierdzonych przez Spółkę, zgodnie z podpisaną umową serwisową. Dodatkowym warunkiem dokonania takiej płatności przez Spółkę jest zamówienie przez partnera części zamiennych o określonej minimalnej wartości.

Wartość bonusu serwisowego jest kalkulowana jako procent od wartości zakupów urządzeń pod marką Spółki, dokonanych przez partnerów handlowych w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Aby otrzymać wynagrodzenie za wykonanie powyższych świadczeń w formie bonusu lojalności i / lub bonusu serwisowego, partnerzy handlowi zobowiązują się do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych wobec Spółki (z maksymalnym odchyleniem 3 dni).

Bonusy są naliczane po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym dokonane zostały dostawy towarów będące podstawą naliczenia bonusów.

Przystąpienie do programu bonusowego jest dobrowolne i wymaga pisemnego zadeklarowania takiej woli przez partnerów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych:

W jakim momencie Spółka powinna uwzględnić koszt nabycia przedmiotowych usług w kosztach uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie usługi napraw gwarancyjnych oraz usługi wyłączności sprzedaży będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie powyższego przepisu można zatem stwierdzić, iż zaliczenie określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, pod warunkiem, że dany wydatek:

 1. jest definitywny,
 2. jest poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 3. ma związek z działalnością gospodarczą podatnika,
 4. jest właściwie udokumentowany.

Zdaniem Spółki, wszystkie powyższe warunki należy uznać za spełnione w odniesieniu do usługi napraw gwarancyjnych oraz usługi wyłączności sprzedaży, wynagradzanych w formie bonusu serwisowego oraz bonusu lojalności i dokumentowanych przez partnerów handlowych Spółki fakturami VAT.

W szczególności, nie ulega wątpliwości, że wydatki na nabycie przedmiotowych usług są ponoszone w celu uzyskania przychodów, zachowania / zabezpieczenia źródeł przychodów. Jak zostało już wskazane powyżej, zakup tych usług ma na celu przede wszystkim usprawnienie i poprawę jakości dystrybucji i w rezultacie zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki i co za tym idzie, przychodów Spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Bezpośrednim skutkiem powyższego jest zacieśnienie współpracy z partnerami handlowymi Spółki, przez co Spółka zabezpiecza źródła zbytu dla swoich produktów.

Koszty poniesione przez Spółkę na nabycie usługi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »