Moment zaliczenia do kosztów premii wypłacanych pracownikom

Pytanie podatnika: Czy premie wypłacane pracownikom są kosztem podatkowym Spółki w roku, w którym stają się należne, to jest w roku, w którym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

 1. W celach wykonywania usług na podstawie zawartych umów, Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę.
 2. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, po spełnieniu określonych warunków, pracownicy, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, uprawnieni są do otrzymania m.in. premii rocznej.
 3. Regulamin wynagradzania wskazuje, że premia za dany rok powinna zostać pracownikowi wypłacona w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia tego roku.
 4. W praktyce, z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki pokrywa się w rokiem kalendarzowym, premie za określony rok są pracownikom wypłacane do końca lutego roku kolejnego.
 5. Premie te są wypłacane wtedy, gdy pracownik zostanie pozytywnie oceniony.
 6. Wysokość wypłacanej premii zależy m.in. od wyników finansowych Spółki za rok, w którym premia jest wypłacana.
 7. Proces przyznawania premii rocznej wygląda następująco:
  1. Pod koniec roku finansowego (z reguły w grudniu) pracownicy firmy poddawani są ocenie.
  2. Proces ten polega na tym, że pracownik wspólnie z przełożonymi omawia działania podjęte w mijającym roku, z perspektywy określonych kryteriów.
  3. Po szeregu rozmów, pracownikowi nadawana jest wstępna ocena, która jest raportowana w systemie kadrowym.
  4. Pracownik nie uzyskuje jednak informacji na temat tego, jaką ocenę otrzymał.
  5. Ocena taka oczekuje na akceptację ze strony przełożonych wyższego szczebla w strukturach grupy (z reguły na poziomie międzynarodowym). Oficjalna akceptacja dokonywana jest w systemie kadrowym.
  6. Przełożeni wyższego szczebla mają prawo zmienić wstępną ocenę dokonaną na szczeblu lokalnym.
  7. Dopiero po uzyskaniu takiej oficjalnej akceptacji ocena nadana pracownikowi staje się oceną ostateczną, oficjalną, która daje pracownikowi prawo do otrzymani premii rocznej. Ocena taka jest komunikowana pracownikowi.
  8. W międzyczasie, po zakończeniu roku obrotowego, analizowane są także wyniki finansowe firmy za dany rok. Ustalenie wyników firmy pozwala ustalić ostateczną kwotę premii do wypłaty.
  9. Zarówno oficjalna akceptacja oceny dającej prawo do premii jak i ustalenie kwoty premii do wypłaty, dokonywane jest w roku następującym po roku, za który premia jest wypłacana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy premie wypłacane pracownikom są kosztem podatkowym Spółki w roku, w którym stają się należne, to jest w roku, w którym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, premie wypłacane pracownikom nie będą kosztem podatkowym Spółki w roku, za który są naliczane. Będą one kosztem podatkowym Spółki w roku kolejnym czyli w roku, w którym stają się należne. W szczególności będą one kosztem podatkowym miesiąca, w którym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spółki.

Ogólne zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu w czasie zawiera art. 15 ust. 4, 4b, 4c i 4d ustawy z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »