Moment zaliczenia do kosztów opłat egzekucyjnych na rzecz komornika

Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa u komornika usługę wyegzekwowania od dłużnika należnych kwot. Na pokrycie wydatków towarzyszących egzekucji komornik czasami zażąda zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Czy Wnioskodawca może zaliczyć całą zaliczkę do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej uiszczenia na podstawie wniosku otrzymanego od komornika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2017 r. (data wpływu 21 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji oraz opłat egzekucyjnych na rzecz komornika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji oraz opłat egzekucyjnych na rzecz komornika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) w toku prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku klientów, którzy nie regulują należności, kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeżeli dłużnik, pomimo wyroku lub nakazu zapłaty nadal nie reguluje należności, to Spółka wówczas występuje na drogę postępowania egzekucyjnego. W tym celu Wnioskodawca nabywa u komornika usługę wyegzekwowania od dłużnika należnych kwot.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016r., poz. 1358; winno być: Dz. U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm. – przyp. organu), zwanej dalej ustawą o komornikach, komornikowi należy się zwrot wydatków poniesionych w toku egzekucji w zakresie określonym ustawą. Wśród opłat towarzyszących procesowi egzekucji należności od dłużnika znajdują się:

  1. wydatki gotówkowe poniesione przez komornika w toku egzekucji, ich zamknięty katalog został przedstawiony w Rozdziale 6 ustawy o komornikach,
  2. opłaty egzekucyjne określone w Rozdziale 7 ustawy o komornikach.

Na pokrycie wydatków towarzyszących egzekucji komornik może zażądać zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Zgodnie z ustawą o komornikach, czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków, musi podjąć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki.

W związku z powyższym, na otrzymane wezwanie Spółka wpłaca zaliczkę na wydatki towarzyszące dokonywanej egzekucji. Koszty, na które przeznaczona jest zaliczka są kosztami wymienionymi w ustawie o komornikach. Na wezwaniu wyszczególnione są poszczególne koszty, co daje możliwość rozróżnienia wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji (wynikających z Rozdziału 6 ustawy o komornikach) jak i opłat egzekucyjnych (Rozdział 7 ustawy o komornikach).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zaliczyć całą zaliczkę do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej uiszczenia na podstawie wniosku otrzymanego od komornika?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego wynika, że wydatki, które nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, ponoszone przez podatników mogą stanowić koszt uzyskania przychod&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »