Moment ujęcia w kosztach prowizji bankowej

Pytanie podatnika: Czy prowizje bankowe oraz inne opłaty od udzielonego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności spółki pobierane jednorazowo w momencie zawarcia umowy kredytowej lub aneksu do umowy, których okres przekroczy rok podatkowy, będą kosztem uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia, czy też powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku (data wpływu 12 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. (data wpływu 10 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji od kredytu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji od kredytu.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 30 marca 2012 r., nr IPTPB3/423-91/12-2/PM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wystąpił do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 10 kwietnia 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku (nadane w polskiej placówce pocztowej 6 kwietnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, (dalej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych.

Spółka zawiera z bankami umowy kredytowe dotyczące kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym.

Kredyty przeznaczone są na sfinansowanie działalności bieżącej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Umowy z bankami są zawierane na różne okresy, często dłuższe niż jeden rok, przekraczające rok podatkowy. Po upływie okresu, na jaki zawarta była umowa, Spółka ma możliwość wnioskowania o przedłużenie okresu kredytowania. Po wyrażeniu zgody przez bank będzie zawarty aneks do umowy pierwotnej, którego okres również przekroczy rok podatkowy. Spółka planuje także wnioskować o nowy kredyt przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Firmy.

Zawarcie nowej umowy kredytowej będzie związane z koniecznością zapłaty prowizji w momencie udzielenia kredytu. Każda umowa kredytowa zawiera bowiem zapis warunkujący konieczność zapłaty bankowi jednorazowej prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy oraz innych opłat warunkujących uruchomienie kredytu. Również zawarcie aneksu wymaga zapłaty prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz prowizji za odnowienie kwoty kredytu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 kwietnia 2012 r. (data wpływu 10 kwietnia 2012 r.), Wnioskodawca poinformował, iż zapłacone prowizje oraz inne opłaty warunkujące otrzymanie kredytu lub zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółka ujmuje w księgach rachunkowych, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, w momencie obciążenia przez bank na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów, do rozliczenia w czasie na jaki zawarto umowę kredytową lub aneks. Następnie od momentu uruchomienia kredytu lub zawarcia aneksu księguje w koszty w okresach miesięcznych taką część prowizji lub innej opłaty związanej z uruchomieniem kredytu lub zawarciem aneksu, która przypada proporcjonalnie dla danego miesiąca w całym okresie trwania umowy kredytowej lub obowiązywania aneksu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowizje bankowe oraz inne opłaty od udzielonego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki pobierane jednorazowo w momencie zawarcia umowy kredytowej lub aneksu do umowy, któr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »