Moment ujęcia w kosztach polisy ubezpieczeniowej

Pytanie podatnika: Czy podatnik na prawo pod datą zapłacenia składki na ubezpieczenie gwarancji zaliczyć w całości niniejszy wydatek pod datą jego poniesienia do kosztów uzyskania przychodu, czy też spoczywa na nim obowiązek zaliczania przedmiotowego wydatku do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia gwarancji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2013 r. (data wpływu 21 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie polisy ubezpieczeniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie polisy ubezpieczeniowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną samodzielnie prowadzącą działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest wykonywanie usług budowlanych tj. wykonywanie posadzek przemysłowych na zlecenie. Strona jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania, w zakresie podatku od towarów i usług miesięcznych deklaracji podatkowych. W roku podatkowym 2013 r. zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podatnik przewiduje, iż także w przyszłych latach będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki liniowej w wysokości 19,00 %. Zaliczki na podatek na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik opłaca miesięcznie. Podatnik wykonując roboty budowlane udziela gwarancji na okres do 5 lat licząc od daty wykonania usługi. Udzielenie niniejszych gwarancji na wykonane roboty budowane jest zabezpieczone polisą ubezpieczeniową zawieraną z firmą ubezpieczeniową. W ramach niniejszej umowy ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność w okresie gwarancji za ponoszenie wydatków za usuwanie wad i usterek oraz na tej podstawie pobiera do każdej zawartej umowy za roboty budowlane składkę jednorazową (opłatę ryczałtową) z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Podatnik ujmuje poniesiony wydatek z tytułu składki w księgach rachunkowych w rozliczeniach międzyokresowych kosztów oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia zalicza przedmiotowy wydatek do kosztów operacyjnych i kosztów uzyskania przychodu danego roku obrotowego (kalendarzowego) przez okres trwania umowy ubezpieczenia. Polisa na ubezpieczenie udzielonej gwarancji jest zawierana do każdego zlecenia na wykonywane roboty budowlane odrębnie.

Podatnik wykonał w roku 2012 roboty budowlane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Zgodnie z Rejestrem Przedsiębiorców prowadzonym na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (Dz. U. z 2007.r N 168, poz. 1186 ze zm.) na dzień złożenia niniejszego wniosku nabywca jest reprezentowany przez prezesa zarządu jednoosobowo, natomiast prokurenci mogą reprezentować spółkę łącznie, tj. co najmniej dwóch prokurentów ma obowiązek reprezentować spółkę. W dniu 18 grudnia 2012 r. spółka doręczyła podatnikowi fakturę Nr ……….. z dnia 30 listopada 2012 r. za poniesione koszty w trakcie wykonywania zlecenia zgodnie z umową na kwotę brutto 615 zł, w tym podatek naliczony w kwocie 115 zł. Strona podatek naliczony w kwocie 115 zł odliczyła od podatku należnego za miesiąc grudzień 2012 r. Spółka rozliczając się z podatnikiem za wykonane roboty budowlane potrąciła kaucję gwarancyjną w kwocie 7.158 zł. Następnie w miesiącu lutym 2013 r. podatnik otrzymał do spółki pismo w dwóch egzemplarzach o nazwie „kompensata”, z którego to pisma wynika, iż strony umowy na roboty budowlane ustalają, iż dokonują kompensaty na podstawie art. 498 - 499 Kodeksu Cywilnego zaliczając część kaucji gwarancyjnej na poczet zobowiązania podatnika w kwocie 615 zł. W imieniu spółki pismo na nazwie kompensata popisał księgowy spółki, który nie dołączył do przedmiotowego pisma pełnomocnictwa lub upoważnienia w formie pisemnej, do wykonania niniejszej czynności w imieniu spółki. Strona zwróciła niniejsze pismo do spółki. Przedmiotowe pismo zostało następnie zwrócone do podatnika, który je podpisał i jeden egzemplarz zwrócił dla spółki. Następnie w rozmowie telefonicznej księgowy zatrudniony w spółce poinformował podatnika, iż jest upoważniony do podpisywania dokumentów rozliczeniowych o nazwie kompensata w imieniu nabywcy, natomiast żadnych upoważnień pisemnych nie będzie dołączał do niniejszych pism. Nadto poinformował, iż w przyszłości w taki sam sposób będą regulowane poprzez kompensaty wszelkie rozliczenia pomiędzy podatnikiem a spółką. Strona wydatek z tytułu kosztów budowy w kwocie netto 500 zł zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 i ma zamiar zaliczać przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodu w następnych latach podatkowych, jeżeli oczywiście takie wydatki zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy podatnik na prawo pod datą zapłacenia składki na ubezpieczenie gwarancji zaliczyć w całości niniejszy wydatek pod datą jego poniesienia do kosztów uzyskania przychodu, czy też spo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »